Maand: oktober 2019

Welkom op de blog van Born in Brussels

Het doel? U informeren over ons project dat vorm krijgt: een webplatform met informatie en hulpbronnen over de geboorte en de vroege kinderjaren. Met dit project willen we de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen bevorderen en elk geboren of nog ongeboren kind helpen om te groeien en zich te ontplooien in Brussel.

In Brussel worden elk jaar ruim 23.000 baby’s geboren, waarvan meer dan een derde in een kwetsbaar gezin. Dat houdt in dat niet alle moeders kunnen terugvallen op de nodige zorg tijdens hun zwangerschap. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor hen én voor hun ongeboren kind. Een uitdaging van formaat voor het Gewest en voor iedereen die bij de perinatale zorg betrokken is. Het is belangrijk dat de soms wijdverspreide informatie wordt gebundeld, om elke moeder, vader en professional wegwijs te maken in het zorg- en dienstenaanbod in Brussel.

Nieuwe IVF- en andrologie-unit in UC Saint-Luc te Brussel

Het universitair ziekenhuis Saint-Luc beschikt over een nieuwe IVF-unit. Door alle aspecten van de medisch begeleide reproductie samen te brengen, beschikt de infrastructuur over alle toptechnologie om een optimale zorgkwaliteit te verzekeren.
médicalement assistée sur un même plateau, cette infrastructure dispose de technologies à la pointe pour garantir une qualité des soins optimale.

Lees meer