Born in Belgium Professionals

Born in Belgium Professionals biedt een digitale tool aan, ontwikkeld door én voor professionals rond (kwetsbare) zwangere vrouwen.

Hij bestaat uit een online platform dat psychosociale informatie van de zwangere vrouw centraliseert en ter beschikking stelt van haar hulp- en zorgverleners uit de (para)medische en sociale sector, dit volledig conform de privacy wetgeving (GDPR).

De tool helpt om tijdens de zwangerschap te screenen naar psychosociale kwetsbaarheden, om vervolgens proactief en efficiënt een gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden.

Ons project gaat uit van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), welke een sleutelrol speelt in de sociale zekerheid in België, en kadert binnen witboek-projecten rond de toegankelijkheid van de zorg
Born in Belgium Professionals focust op zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties via ondersteuning aan hulp- en zorgverleners uit de nulde, eerste en tweede lijn; zowel uit de (para)medische als sociale sector.
Naar aanleiding van de hoge psychosociale kwetsbaarheidsgraad in Brussel en de (grote) gevolgen dit met zich meebrengt bij de geboorte en op lange termijn, vindt het project zijn oorsprong in Brussel, onder de naam “Born in Brussels“. 
Sedert September 2021 breidden wij onze regio uit naar Vlaanderen en Wallonië en opereren we onder een nieuwe naam: “Born in Belgium Professionals“.

Born in Belgium Professionals biedt een gratis (via het RIZIV), digitale tool aan ter ondersteuning van de hulp- en zorgverlening van zwangere vrouwen.

De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Leapstation en heeft een tweeledige functie.

Enerzijds biedt hij de mogelijkheid om te screenen naar de psychosociale situatie van de zwangere vrouw. Anderzijds ondersteunt hij de hulp- en zorgverleners die hem gebruiken door zorgpaden aangepast aan de situatie van de vrouw uit te rollen en doorverwijzingen en procedures voor te stellen.

Ook krijgen de hulp-en zorgverleners een overzicht van het professionele netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw.

Door er een gedeeld dossier van te maken, dat toegankelijk is voor alle hulp- en zorgverleners rond de vrouw wordt de communicatie bevorderd, kan er efficiënter gewerkt worden en wordt het overzicht van ondernomen acties beter bewaard.

Uiteraard beantwoordt de tool aan de huidige privacywetgeving (GDPR) en de wetgeving rond het beroepsgeheim. Hij is bovendien is eenvoudig en efficiënt in zijn gebruik en integratie in een EPD of softwarepakket. Voor organisaties zonder EPD of softwarepakket wordt gewerkt met een weblink en een persoonlijke login waar je als hulp-en zorgverlener toegang krijgt tot het Born in Belgium Professionals-dossier.

Wens je meer informatie over de Born in Belgium Pro-tool, klik dan zeker door naar de website borninbelgiumpro.be of neem contact met ons op via het contactformulier.