Born in Brussels Professional

Born in Brussels Professional heeft als doel potentiële kwetsbare situaties in de zwangerschap zo vroeg mogelijk te detecteren en hulpverlening te ondersteunen. Daarvoor ontwikkelde het project een digitale tool voor hulpverleners uit alle sectoren die in contact komen met zwangere vrouwen in Brussel. De inhoud van deze tool werd ontwikkeld in co-creatie met verschillende en diverse organisaties en actoren op het terrein.

Wat is Born in Brussels Professional ?

De Born in Brussels-Tool

Privacyverklaring BORN IN BRUSSELS-TOOL

Privacy en gevensbescherming/deling

Opleiding “Niet stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheden tijdens de zwangerschap”

Group Care