Born in Brussels, wie/wat?

De toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen bevorderen en elk geboren of nog ongeboren kind helpen om te groeien en zich te ontplooien in Brussel.

In Brussel worden elk jaar ruim 23.000 baby’s geboren, waarvan meer dan een derde in een kwetsbaar gezin. Dat houdt in dat niet alle moeders kunnen terugvallen op de nodige zorg tijdens hun zwangerschap. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor hen én voor hun ongeboren kind.

Een uitdaging van formaat voor het Gewest en voor iedereen die bij de perinatale zorg betrokken is. Het is belangrijk dat de soms versnipperde informatie wordt gebundeld, om elke moeder, vader en professional wegwijs te maken in het zorg- en dienstenaanbod in Brussel. 

Born in Brussels, dat is:

Onze geschiedenis

Doelstelling Brussels Plan Perinataliteit

De bestaande initiatieven en hulpbronnen bundelen

Financieringswijze