Studie over het beheer van prematuriteit: het KCE roept op tot getuigenissen

Aan de hand van een online interview (via Zoom) met u (en/of de andere ouder) horen wij graag wat u vond van de zorg die aan uw kind werd verleend, en van de manier waarop het bezoek werd georganiseerd. Verder weten wij graag hoe u werd geïnformeerd en ondersteund door de zorgverleners, en hoe u werd betrokken bij de zorg voor uw kind.”

Wanneer kan u deelnemen?

  • u bent ouder dan 18 jaar, en
  • u spreekt Frans of Nederlands, en
  • u bent ouder van een te vroeg geboren baby (geboren voor 37 weken zwangerschap), en
  • dit kind verbleef onmiddellijk na de geboorte op een neonatologie-afdeling, en
  • uw kind heeft minstens 1 maand geleden, maar minder dan een jaar geleden het ziekenhuis verlaten, en
  • u hebt een computer of telefoon waarmee u videogesprekken kunt voeren

Wanneer wordt het interview afgenomen?

Na uw inschrijving zullen het KCE u via mail contacteren om een datum af te spreken voor het interview.

Hoe kan ik deelnemen?

Om deel te nemen aan dit onderzoek, klikt u op deze link en vult u de vragenlijst in vóór 19 april 2021. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op 02 287 33 67. U kan de informatie voor uw geïnformeerde toestemming consulteren in de rechterbovenhoek van dit venster (onder de titel “Document”).

De prematuriteitscijfers in België

De prematuriteitscijfers in België bleven al heel lang ongewijzigd. Anne-Britt Johansson, diensthoofd neonatalogie in het Kinderziekenhuis, vertelde in 2019 aan Hospichild“In België komen 7 tot 8% van de baby’s te vroeg op de wereld. In 80% van de gevallen weten we dat op voorhand en kunnen de ouders zich voorbereiden. Er bestaan drie graden van prematuriteit: extreem (voor 28 weken), ernstig (tussen 28 en 32 weken) en matig (tussen 32 en 36 weken). Sinds de opeenvolgende lockdowns van 2020 is dit percentage evenwel met de helft verminderd. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het maakt wel zonneklaar hoe slecht we de zaken aanpakken.  

Lees ook

 

Crédit photo Sofia Douieb

Drastische daling van het aantal vroeggeboorten in 2020: een positief gevolg van de lockdown?

De cijfers laten er geen twijfel over bestaan: in 2020 waren er veel minder premature baby’s. Zowel in België als in de rest van de wereld verminderde het aantal geboorten na minder dan 32 weken zwangerschap met de helft tegenover voorheen. Een gevolg van de lockdown, van de betere luchtkwaliteit? Hoe dan ook geeft de vaststelling munitie voor het debat over het verlengen van het zwangerschapsverlof.  

De prematuriteitscijfers in België bleven al heel lang ongewijzigd. Anne-Britt Johansson, diensthoofd neonatalogie in het Kinderziekenhuis, vertelde in 2019 aan Hospichild“In België komen 7 tot 8% van de baby’s te vroeg op de wereld. In 80% van de gevallen weten we dat op voorhand en kunnen de ouders zich voorbereiden. Er bestaan drie graden van prematuriteit: extreem (voor 28 weken), ernstig (tussen 28 en 32 weken) en matig (tussen 32 en 36 weken). Sinds de opeenvolgende lockdowns van 2020 is dit percentage evenwel met de helft verminderd. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het maakt wel zonneklaar hoe slecht we de zaken aanpakken.  

Stelselmatige vermindering 

Volgens de cijfers van het InterMutualistisch Agentschap – dat de data verzamelt van de zeven ziekenfondsen van ons land – begon het aantal vroeggeboorten te dalen vanaf de eerste lockdown in maart. Daarna bleef het dalen tot ongeveer 30% onder het niveau van vorig jaar. De waarde bleef onafgebroken zakken tot eind 2020. Resultaat: een vermindering met 59% van de niet-intensieve neonatale zorgen en met 58% van de intensieve neonatale zorgen.   

Heeft dat alles te maken met de lockdown? 

De specialisten zijn er niet van overtuigd dat dit uitsluitend te wijten is aan de lockdown. Het feit dat de zwangere vrouwen minder actief waren en minder stress ervaarden speelde natuurlijk mee, maar er zijn nog mogelijke oorzaken. Zo kan de verminderde luchtvervuiling een positieve rol spelen, vooral voor zwangere vrouwen en hun (bijna) volgroeide baby’s. Dankzij het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen kwamen er ook minder infecties voor bij de aanstaande moeders. En verder werden baby’s die met de keizersnede op de wereld kwamen niet systematisch doorgestuurd naar de neonatalogie, waar dit voor de pandemie wel het geval was. 

“Hier moeten we lessen uit trekken” 

“De vraag is wat we kunnen leren uit het coronajaar om vroeggeboortes ook in de toekomst lager te houden,” zegt Prof. Dr. Cools (diensthoofd Neonatalogie UZ Brussel). “De cijfers moeten ons aan het denken zetten. Ik zeg niet dat we iedere vrouw moeten thuishouden vanaf de eerste dag van haar zwangerschap. Maar als de gedetailleerdere cijfers er zijn, en we de statistieken kunnen vergelijken met andere landen, moeten we hier lessen uit trekken. Vroeggeboortes zijn al jaren constant, en door een verandering in levensstijl zijn ze sterk te beïnvloeden. De vraag is welke van die veranderingen maatschappelijk haalbaar zijn.”  

Lees ook

Ben y bevallen tijdens de pandemie? Dit onderzoek is voor jou!

Bent u bevallen tijdens de pandemie? Dit onderzoek is voor jou!

Het IMAgiNE EURO-project is een internationaal onderzoek naar de kwaliteit van de verloskundige, moederlijke en neonatale zorg tijdens de Covid-19-pandemie. Een door de WHO gesteund en door het Burlo Garofolo-ziekenhuis in Italië geïnitieerd onderzoek naar de bruikbaarheid voor het publiek, dat een groep van onderzoekers op het gebied van de gezondheid van moeder en kind en gezondheidsvoorvechters uit 10 Europese landen coördineert.

Lees meer

We wensen u hoe dan ook prettige feestdagen!

Beste ouders en toekomstige ouders, beste professionals uit de perinatale sector,

Het zijn harde tijden, die zich niet lenen om te feesten.

We kunnen in familiekring niet samenkomen om het eindejaar op de gebruikelijke manier te vieren.

Maar Born in Brussels rekent op u om andere manieren te vinden om deze magische periode te beleven.

Onze gedachten gaan vooral uit naar families die recentelijk een baby hebben verwelkomt of die in afwachting zijn van een gelukkige geboorte en die ongeduldig wachten om hun vreugde te delen met hun naasten.

We vergeten ook de zorgprofessionals niet, die met hart en ziel strijden tegen het virus.

We nemen onze hoed af voor al deze ‘strijders van het licht’ en wensen hen ondanks alles fijne eindejaarsfeesten toe.

Met hartelijke groeten,

Het Born in Brussels team