Projectnieuws

De website die u momenteel bezoekt is een blog die ontworpen is om u te informeren over de voortgang van een gloednieuw project genaamd Born in Brussels. Het project, dat naar verwachting rond april 2022 van start zal gaan, zal je informeren over alles wat je moet weten vanaf het moment dat je een baby wilt krijgen tot je tweeënhalf jaar oud bent. De nadruk zal liggen op kwetsbaarheid, maar de site is natuurlijk gericht op alle (aanstaande) ouders.

Onuitgegeven beeld van de toekomstige website Born in Brussels Wij plannen een gebruikersvriendelijk en rijk platform. Op het programma: een brede waaier van vereenvoudigde juridische informatie, een rubriek “Wie kan mij in Brussel helpen? met alle relevante actoren op sociaal en gezondheidsgebied voor elk thema, een agenda van evenementen in de perinatale sector, initiatieven, getuigenissen, enz.

Eind 2021 – eerste fase

De eerste fase bestaat uit de integratie van de lay-out in een WordPress-configuratie, evenals de implementatie van verschillende modules die een goed beheer van de website mogelijk maken: vertaalmodule, beheer van multimediabestanden, SEO-beheer, enz. De reeds geschreven en vertaalde inhoud kan worden geïmplementeerd zodra de debugging-fase voorbij is.

  • Er is al wat inhoud geïmporteerd om het nieuwe platform te testen.
  • Sommige teksten moeten nog worden geschreven. Op dit moment is 80% van de inhoud klaar om te worden toegevoegd.
  • Er moet nog meer technische inhoud worden ingevoerd (fasen 2 en 3), zoals de juridische artikelen van Droits Quotidiens en de informatiebladen van de actoren in het veld van Sociaal Brussel.

September 2021

Het grafisch ontwerp van de webpagina’s is voltooid en de webontwikkeling van Born in Brussels begint!

April – Augustus 2021

  • Nieuwe partners treden toe tot het projectcomité of starten samenwerkingsprojecten met Born in Brussel: vzw Droits Quotidiens – Helder Recht; Docteur Coquelicot (milieugezondheidseenheid van de Wetenschappelijke Vereniging voor Geneeskunde); enz.
  • Het grafisch ontwerp (lay-out, illustraties…) wordt opgestart na de toezegging van subsidies door de Cocom.

Vanaf januari 2021


De verfijning van de boomstructuur, het schrijven, het vertalen van teksten, het houden van ondersteunende comités en het bijeenroepen van actoren op het terrein zijn in de loop van 2021 voortgezet.

2019 – 2020


Ontwikkeling van de boomstructuur van de toekomstige Born in Brussels website en begin van het schrijven van de inhoud. En dit ondanks de onzekerheid over het al dan niet toekennen van subsidies door de Commission Communautaire Commune (Cocom).