Belgische mutualiteiten – perinatale aspecten

Ziekenfondsen spelen een fundamentele rol vanaf het begin van het leven van elk kind. Daarom is het belangrijk dat de ouders hun rechten en voordelen binnen elk ziekenfonds in België kennen.

In België zijn er vijf ziekenfondsen, een Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), en een RailCare-ziekenfonds (voor het Belgische spoorwegpersoneel en hun gezinnen). Ze hebben elk een nummer (van 100 tot 900) dat vermeld staat op de kleefbriefjes, elk met een eigen kleur. Zo zijn ze makkelijk herkenbaar.

Meer informatie over de ziekenfondsen vind je in ons dossier ‘Het socialezekerheidsstelsel’.

Heb je geen ziektekostenverzekering? In elke gemeente is er een OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn): je kunt er terecht voor hulp bij het afsluiten van een ziekteverzekering en voor toegang tot de gezondheidszorg. Lees het artikel op Hospichild.be : ‘Bij financiële problemen

Kies een ziekenfonds (op onze website Hospichild.be) en zie in een oogopslag alle clausules en voordelen in verband met kinderen en de perinatale periode.