Kind, ziekte en beperking

Bij de geboorte van je kind, en soms al eerder, kan de gynaecoloog of kinderarts je vertellen dat je kind een beperking of ernstige ziekte heeft. Voor dergelijke kritieke en zeer moeilijke situaties, bestaat er bijstand en kunnen professionals je steunen en begeleiden. Daarvoor kan je terecht in de verschillende pediatrische diensten in het Brussels Gewest. In sommige gevallen kan de ziekte of beperking van je kind in de eerste levensjaren optreden. Je kind kan ook moeilijkheden ondervinden met het aanleren van taal. Raadpleeg onderstaande rubrieken om hulp en ondersteuning te krijgen.