Wie zijn wij?

Website met info & tools rond de geboorte en de eerste levensjaren

Born in Brussels is een website met info & tools voor de periode vanaf de kinderwens tot wanneer de baby 2,5 jaar is. De behandelde onderwerpen overspannen diverse vakgebieden: medische, psychologische, praktische, administratieve, juridische aspecten… in mensentaal. Onder elk thema staan de relevante actoren in het Brussels Gewest systematisch opgelijst, om u snel wegwijs te maken. De kwetsbare (toekomstige) moeders krijgen bijzondere aandacht. In de rubriek SOS staan alle perinatale hulpverleners in het Brussels Gewest vermeld.

Born in Brussels wil de Brusselse perinatale professionals ook aanmoedigen om goede praktijken te delen via ons platform en het aanbod voor de begunstigden verder te versterken.

Blijft u graag op de hoogte van het laatste nieuws, de initiatieven en aankondigingen van dit netwerk? Born in Brussels publiceert maandelijks een professionele perinatale nieuwsbrief: BIB News.

Team

Born in Brussels wordt op een holacratische manier gezamenlijk gecoördineerd door drie gemotiveerde en betrokken collega’s met expertise in perinatale en pediatrische kwesties:

Emmanuelle Van Besien is de coördinator van het Born in Brussels-project sinds 2006.

 

Sofia Douieb, aangeworven in maart 2018, is journalist and de adjunct-coördinator of de project.

 

Samuel Walheer, die in augustus 2023 in dienst treedt, is missiebeheerder en redactieassistent.

Born in Brussels in een notendop

 • Project bedacht vanaf 2014, opgestart in 2018 en gelanceerd in 2022
 • Een Facebookpagina – een Twitterpagina – een LinkedInpagina
 • Drie collega’s aan de top
 • Twee stagiaires in Volksgezondheid (ESP/ULB) (2020-2021), bedankt Vivandy en Luna!
 • Enkele externe medewerkers… webdeveloper, grafisch ontwerper, vertaler…
 • Structurele partners: Hospichild – Sociaal Brussel – Bruss’Help vzw – Brusano vzw – Volle Maan Expertisecentrum Kraamzorg – Droits Quotidiens asbl/Helder Recht vzw
 • Talloze experts om ons te leiden, adviseren en verrijken met hun terreinkennis
 • Honderden webpagina’s
 • Fijne gesprekken, getuigenissen en nog veel om naar uit te kijken… Het avontuur begint pas!

Colofon

Idee en concept

 • Emmanuelle Van Besien – Coördinator Hospichild – Born in Brussel
 • Laurence Noëlle – Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad
 • Annick Faniel – Centre d’Expertise et de Ressources à l’Enfance asbl
 • Sofia Douieb –adjunct-coördinator Hospichild – medewerker Born in Brussels

Teksten, foto’s, vormgeving en webdevelopment

 • Emmanuelle Van Besien – teksten
 • Sofia Douieb – teksten en foto’s
 • Samuel Walheer – teksten en foto’s
 • Rebecca Lévêque – teksten
 • Vivandy Delarge – teksten
 • Luna Lopes – teksten
 • Jan Jacobs – vertaling
 • Véronique Geubelle – webdesign – logo – huisstijl print
 • Clef2web sprl – webdevelopment
 • Droits Quotidiens asbl – Helder Recht vzw – juridische eerstelijnsinformatie in klare taal

Bent u de auteur van een van de foto’s en wordt uw naam niet vermeld, neem dan contact met ons op om dit recht te zetten. Dank u.

Een woord van dank aan de vele mensen die een bijdrage leverden aan dit project ten gunste van de ouders, toekomstige ouders, professionals, studenten en iedereen die betrokken is bij de geboorte en de eerste levensjaren in het Brussels Gewest!

Content management

De website wordt ontwikkeld met het gratis open-source CMS WordPress. De software is geschreven in PHP en steunt op een MySQL-database.

Ontstaan van het project

In 2014 rijpt bij een groep mensen (vorsers van CERE asbl, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en de coördinator van Hospichild) het idee van een onlineproject om informatie en ondersteuning te bieden bij het ouderschap, de geboorte en het opgroeien van het jonge kind in het Brussels Gewest. Born in Brussels is geboren.

Een sitemap wordt uitgetekend, de opdracht wordt duidelijk afgelijnd, de groep is enthousiast, maar… in de gegeven opstandigheden kan het project niet verwezenlijkt worden. Het gaat voor enkele jaren in de koelkast.

In 2018 gaat een team van UZ Brussel aan de slag met een project (eveneens Born in Brussels genoemd) in opdracht van het RIZIV en gecoördineerd door prof. dr. Katrien Beeckman. Op dat moment hebben beide teams elkaar nog niet ontmoet. Het team van RIZIV/UZ Brussel organiseert dan verschillende workshops met expertenpanels om hun project te verwezenlijken op basis van de aanbevelingen vanuit het werkveld. De groep die werd gevormd in 2014 neemt er ook aan deel.

Het opzet is een professioneel perinataal netwerk creëren in het Brussels Gewest, om te verhelpen aan de versnippering van de verstrekte zorg aan kwetsbare vrouwen en met het oog op continuïteit en een uniform zorgtraject. Dit project voorziet een hulplijn voor de professionals en de ontwikkeling van een tool om psychosociale kwetsbaarheid te screenen. Dit moet uitmonden in een Actie-tool, gezamenlijk ontwikkeld met de hulp van de Brusselse actoren. Het project is vandaag uitgerold over heel België en veranderde zijn naam in Born in Belgium Professionals.

Het project rond een informatieplatform voor het brede publiek herleeft op datzelfde moment (in 2018), en brengt stap voor stap nieuwe partners samen, die actief meewerken aan het project: Brusano vzw, Bruss’help vzw, Volle Maan Expertisecentrum Kraamzorg, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Droits Quotidiens asbl/Helder Recht vzw.

In 2019-2020 wordt voor het project een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Om de geboekte vooruitgang duidelijk te maken en elke verwarring met Born in Belgium te vermijden, worden een informatieve blog en een Facebookpagina opgestart. Het doel: zowel het brede publiek als de professionals op de hoogte houden van de stand van zaken. Want de sitemap begint vorm te krijgen en de eerste content komt tot stand met de hulp van twee stagiaires in Volksgezondheid.

In 2021 staat er nog niets vast. Wij geloven erin en blijven werken aan het concept, de navigatie, de vormgeving, het opzoekwerk en de redactie.

Eind 2021 krijgt het project eindelijk groen licht en de bijhorende subsidies. De politieke steun toont aan dat ons geloof terecht was en dat ons project niet alleen zinvol is, maar ook relevant voor het Brusselse landschap. Dankzij de verwachte steun kunnen we de nodige krachten bundelen om het project uit te bouwen.

Begin 2022 krijgt het nog heel beperkte team versterking van een deeltijdse topcollega… De lancering staat gepland voor april.