Welkom op de blog van Born in Brussels

Het doel? U informeren over ons project dat vorm krijgt: een webplatform met informatie en hulpbronnen over de geboorte en de vroege kinderjaren. Met dit project willen we de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen bevorderen en elk geboren of nog ongeboren kind helpen om te groeien en zich te ontplooien in Brussel.

In Brussel worden elk jaar ruim 23.000 baby’s geboren, waarvan meer dan een derde in een kwetsbaar gezin. Dat houdt in dat niet alle moeders kunnen terugvallen op de nodige zorg tijdens hun zwangerschap. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor hen én voor hun ongeboren kind. Een uitdaging van formaat voor het Gewest en voor iedereen die bij de perinatale zorg betrokken is. Het is belangrijk dat de soms wijdverspreide informatie wordt gebundeld, om elke moeder, vader en professional wegwijs te maken in het zorg- en dienstenaanbod in Brussel.

Born in Brussels Professional: Oproep opleidingen

Beste partners,

Zoals jullie weten voorziet Born in Brussels Professional voor de partners die de tool zullen gebruiken een opleiding rond de werking van de tool en het niet-stigmatiserend screenen naar psychosociale zorgnoden.

Omdat we er ons bewust van zijn dat er heel wat goede opleidingen bestaan rond dit topic, willen we hiermee rekening houden door aan de deelnemers een overzicht te bieden van de bestaande opleidingen.

Indien je organisatie een opleiding of e-learning aanbiedt/ plant aan te bieden rond een topic van psychosociale kwetsbaarheid (mentaal welzijn, middelengebruik, geweld, huisvesting,…) kan je dit aangeven voor 25 juni in volgend formulier en vermelden wij het tijdens onze opleiding.

Wij zijn nu volop in de implementatiefase van de tool voor de eerste regio: Jette, Ganshoren, St. Agatha-Berchem, Laken, Koekelberg. Indien wij nog geen afspraak met u gemaakt hebben voor de implementatie of indien u de opleiding alvast wil volgen (wij zullen over heel Brussel uitrollen), kan u ons zeker via dit mailadres contacteren.

Meer infomatie op Born in Brussels Professional

Goed nieuws, de zwangerschapsrust wordt niet langer ingekort met opgenomen ziektedagen voor de bevalling!

Op dinsdag 12 mei 2020 besliste de Kamercommissie Sociale Zaken dat wanneer een zwangere vrouw in de periode voor de bevalling ziekteverlof opneemt, dit niet langer ten koste gaat van de zwangerschapsrust.

De strijd werd dus gewonnen door de ‘Ligue des Familles’ (Franstalige tegenhanger van de Gezinsbond), die de fakkel overnam van Valérie Loreaux, een moeder die in opstand kwam. Vier jaar geleden maakte ze een moeilijke, risicovolle zwangerschap door. Ze moest wekenlang thuisblijven om een miskraam te voorkomen. Na de bevalling verliep de borstvoeding prima, maar moest ze overschakelen op flesvoeding om vroegtijdig terug aan het werk te gaan. De reden? Ze moest haar zwangerschapsrust inleveren omwille van het opgenomen ziekteverlof voor de geboorte van haar dochtertje.

Valérie Loreaux begon de strijd in haar eentje: brieven en berichten schrijven, contact opnemen met politici, een facebook-account openen (waar ze massa’s reacties kreeg van andere ontredderde moeders, eveneens slachtoffers van dit onrecht).

Toen de ‘Ligue des Familles’ contact met haar opnam, was Valérie Loreaux heel gelukkig: “In het begin had ik niet echt door dat ik me eigenlijk inzette voor anderen. Het moest mij gewoon van het hart. Ik ging naar de raadpleging van ONE (Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin). De borstvoeding verliep heel goed, maar omdat ik weer aan slag ging en mijn kind moest achterlaten in de kinderopvang, schakelde ik over op flesvoeding. Een verpleegster van ONE gaf me een schuldgevoel toen ze vroeg waarom ik stopte met borstvoeding, terwijl dat net zo goed ging.

Waarom deed ik mijn kind zoiets aan? Maar ik had geen andere keuze en voelde mij onrecht aangedaan. Ik was helemaal niet op de hoogte van deze regelgeving. Tot ik op zeker moment een brief kreeg van de mutualiteit met de boodschap dat mijn zwangerschapsrust inging, ook al was ik nog niet bevallen. Het was als een donderslag bij heldere hemel. Ik telefoneerde hen in tranen en kon het haast niet geloven.”

De strijd heeft dus vier jaar aangesleept, maar nu is de beslissing eindelijk gevallen en hoeven tal van toekomstige moeders zich niet langer zorgen te maken, ook wanneer hun zwangerschap niet rimpelloos verloopt. Maar de grootste winnaars zijn ongetwijfeld de baby’s, die langer zullen kunnen genieten van borstvoeding en moederlijke zorg, voor ze naar de crèche gaan.