Welkom op de blog van Born in Brussels

Het doel? U informeren over ons project dat vorm krijgt: een webplatform met informatie en hulpbronnen over de geboorte en de vroege kinderjaren. Met dit project willen we de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen bevorderen en elk geboren of nog ongeboren kind helpen om te groeien en zich te ontplooien in Brussel.

In Brussel worden elk jaar ruim 23.000 baby’s geboren, waarvan meer dan een derde in een kwetsbaar gezin. Dat houdt in dat niet alle moeders kunnen terugvallen op de nodige zorg tijdens hun zwangerschap. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor hen én voor hun ongeboren kind. Een uitdaging van formaat voor het Gewest en voor iedereen die bij de perinatale zorg betrokken is. Het is belangrijk dat de soms wijdverspreide informatie wordt gebundeld, om elke moeder, vader en professional wegwijs te maken in het zorg- en dienstenaanbod in Brussel.

Boekhandel Filigranes organiseert een ‘nocturne’ ten voordele van vzw Aquarelle

Bekhandel Filigranes organiseert een ‘nocturne’ ten voordele van vzw Aquarelle


Wanneer?

Maandag 2 december 2019
van 20u00 tot 23u00

Waar


Kunstlaan 39
1040 Brussel

20% van de verkopen en 100% van de restauraties worden integraal overgemaakt aan vzw Aquarelle
Vzw Aquarelle biedt medisch-sociale begeleiding (post- en prenataal) aan vrouwen met een migratieachtergrond en die in bestaansonzekerheid leven.

In 2018 deden zowat 572 jonge vrouwen een beroep op de diensten van Aquarelle voor prenatale en postnatale raadplegingen, maar ook advies, infosessies en voorbereidingssessies rond de geboorte, bezoek op de materniteit, sociale en administratieve bijstand, deelname aan moeder-babypraatgroepen, babymassage, prenatale en postnatale kine, materiële hulp en kleding… De door Aquarelle verstrekte hulp is van vitaal belang voor de moeders en hun baby’s.

Uw kerstaankopen kunnen mooier en kostbaarder dan ooit zijn voor elk van deze moeders enhun baby’s!

Info