Welkom op de blog van Born in Brussels

Het doel? U informeren over ons project dat vorm krijgt: een webplatform met informatie en hulpbronnen over de geboorte en de vroege kinderjaren. Met dit project willen we de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen bevorderen en elk geboren of nog ongeboren kind helpen om te groeien en zich te ontplooien in Brussel.

In Brussel worden elk jaar ruim 23.000 baby’s geboren, waarvan meer dan een derde in een kwetsbaar gezin. Dat houdt in dat niet alle moeders kunnen terugvallen op de nodige zorg tijdens hun zwangerschap. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor hen én voor hun ongeboren kind. Een uitdaging van formaat voor het Gewest en voor iedereen die bij de perinatale zorg betrokken is. Het is belangrijk dat de soms wijdverspreide informatie wordt gebundeld, om elke moeder, vader en professional wegwijs te maken in het zorg- en dienstenaanbod in Brussel.

Born in Brussels Professionals steunt haar partners in de strijd tegen COVID-19

In tijden als deze is het des te meer belangrijk dat we allemaal samen blijven en verbonden zijn.

Daarom willen wij, het Born in Brussels Professionals-team, al onze partners die nu extra hard hun best doen in de strijd tegen Covid- 19 een hart onder de riem steken en een welgemeende DANK U zeggen.

Hoewel de Born in Brussels-tool binnen jullie werking nu wellicht wat naar de achtergrond verschuift, staat het team nog altijd klaar voor haar partners.

Mocht er iemand nood hebben om, via Born in Brussels, in contact gesteld te worden met bepaalde diensten, mensen of organisaties, contacteer dan zeker borninbrussels@uzbrussel.be.

Achter de schermen wordt nu doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatiefase van het project.

Intussen kan ook deze project-oproep interessant zijn voor partners uit de eerstelijn: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20190227PP

Photo by Helloquence on Unsplash

Born in Brussels, verenigd met jou !

Dag iedereen,
Wij hopen dat jullie in goede gezondheid zijn nu dat er in België maatregelen gelden om de verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19 te beperken.

Tot en met 3 april vervolgt ons team, via thuiswerk, de totstandbrenging van het toekomstige onlineplatform Born in Brussels. Jullie kunnen het team contacteren via het formulier specifiek gemaakt hiervoor.

De website https://www.info-coronavirus.be/nl van de FOD Gezondheidszorg biedt jullie meer informatie en aanbevelingen. De berichtgeving over de ontwikkelingen van de epidemie wordt up-to-date gehouden.

De gezondheidsprofessionals en zorgverleners kunnen meer informatie vinden op de drietalige website die werd opgesteld door het Brussels Gewest met hulpmiddelen, omzendbrieven, toolboxen en faq’s: https://coronavirus.brussels

Solidaire groeten,
Het team Born in Brussels

De Iris Ziekenhuizen Zuid verkrijgen opnieuw het ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ label

De Iris Ziekenhuizen Zuid worden voor de vierde keer op rij bekroond tot ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ (BFHI). Dit kwaliteitslabel wordt toegekend door de WGO en UNICEF. Het verzekert een hoog kwalitatieve zorg en ondersteuning van moeders en pasgeborenen. 

In Brussel verkregen slechts vijf materniteiten dit label: UMC Sint-Pieter, de Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF, Erasmus Ziekenhuis en Kliniek Sint-Jan. De Iris Ziekenhuizen Zuid en UMC Sint-Pieter waren de eersten in 2006. Dat houdt in dat ze sindsdien onafgebroken werk maken van een betere zorg en communicatie naar de toekomstige ouders.

LIJST MET DE 28 BELGISCHE ZIEKENHUIZEN MET BFHI-LABEL (2020)

Criteria om het label te behalen

Om het BFHI-label te verkrijgen (en voor 4 jaar te behouden), moet een materniteit vanzelfsprekend beantwoorden aan welomlijnde criteria:

  • toepassing van de Tien Vuistregels ,10 sleutelpunten om het succes van borstvoeding te bevorderen, te promoten en optimaal te begeleiden ;
  • de fysieke en psychische behoeften van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling respecteren, Mother Friendly care ;
  • de gezinnen beschermen tegen alle commerciële invloeden wat zuigelingenvoeding betreft, en dit overeenkomstig de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk.

Continue inspanningen

Concreet – en specifiek in de Iris Ziekenhuizen Zuid – wordt er voldaan aan de criteria via diverse initiatieven van de pool moeder/kind. Op hun website vertelt Tamara Dedecker, vroedvrouw-coördinatrice perinataliteit in de Iris Ziekenhuizen Zuid: De inkorting van de verblijfsduur op de materniteit heeft ons ertoe verplicht innovatief voor de dag te komen om de kwalitatieve begeleiding verder te garanderen. Er moest vooral op prenataal vlak ingegrepen worden.” En ze vervolgt: “Toekomstige mama’s genieten niet enkel een medische opvolging van hun zwangerschap, maar samen met hun partner kunnen ze ook de door het multidisciplinaire team voorgestelde infoavonden bijwonen.” Elke week organiseren vroedvrouwen, pediatrisch verpleegkundigen, kinesitherapeuten en kinderartsen sessies over uiteenlopende thema’s: de bevalling, de eerste levensdagen van de baby, terug naar huis, borstvoeding, of nog, onvoorziene omstandigheden met de baby. Daarbij gaat ook bijzondere aandacht uit naar de papa’s. De ziekenhuisprofessionals verzekeren ten slotte de aangepaste opvolging van het gezin thuis. En als meest recente project “Wij hopen workshops over babybad te kunnen voorstellen. Een vaak terugkerende vraag van de mama’s…”.