ENTR’AIDE DES MAROLLES (ENTRAIDE DES MAROLLES)

Contact

Adres: Huidevettersstraat 169 1000 BRUSSEL

Telefoon: 02/510.01.80

Website: http://www.entraide-marolles.be

Mailadres: entraide@entraide-marolles.be


Over

Acties op het vlak van gezondheid, welzijn, geestelijke gezondheid en alfabetisering voor de bewoners van de Marollen (totaalaanpak)

Sociale dienst:
individuele, collectieve en wijkgerichte sociale hulp gebaseerd op participatie

Wijkgezondheidscentrum met forfaitair betalingssysteem:
– algemene geneeskunde, tandheelkunde, kinesitherapie, diëtiek, pedicure, verpleging
– thuiszorg (verpleging en medisch toilet, geneeskunde aan huis)
– werking rond gemeenschapsgezondheid

Dienst psychologische hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen:
– psychologische, psychiatrische consultaties en opvolging, individuele psychotherapie en in gezinsverband
– psychosociale gesprekken en begeleiding
– logopedie en psychomotorische begeleiding
– POINT D’ÉCOUTE JEUNES: gratis, vertrouwelijke permanentie zonder afspraak: onthaal van jongeren tussen 15 en 25 jaar in een open en toegankelijke zorgruimte waar ze kunnen tot rust komen, praten over wat ze meemaken, denken en voelen

Franse les: alfabetisering en cursus Frans voor anderstaligen (FLE) (taaloperator BAPA in het kader van het inburgeringstraject)

Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen
– het project TOILE DE JEUX ondersteunt ouders via gezelschapspelletjes (iedereen is welkom, zonder zich vooraf te moeten aanmelden)

Collectieve en gemeenschapsgerichte activiteiten en gezondheidspromotie:
– vrouwenwerking (sport en cultuur, ateliers)
– werking rond vrije tijd en debat voor mannen (Les Hommes des Marolles)
– werking voor Latino’s
– focusgroep
– open groep

De activiteiten worden in samenwerking met het verenigingsnetwerk in de wijk georganiseerdWaanneer contact opnemen?

- Van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 18.30 uur - Point d'écoute jeunes : dinsdag van 15 uur tot 17 uur

Lees meer...