Ik ben zwanger… Wat nu?

Het is officieel, je bent zwanger. Zowel de urinetest als de bloedtest bevestigen het. Nu is het tijd om de deskundige te kiezen die je zwangerschap zal volgen en om te beslissen over de plaats van de geboorte (ziekenhuis, geboortecentrum, thuis). 

Eerste stappen 

Het is van essentieel belang dat je zo snel mogelijk een perinatale gezondheidswerker raadpleegt, zodat je vanaf het begin van de zwangerschap de juiste informatie krijgt over je voeding, de gevolgen voor de baby van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, tabak, alcohol, enz. Vergeet niet om snel de nodige administratieve stappen te ondernemen bij je werkgever, verzekeringsmaatschappij, enz.  

-Zie “Administratieve stappen voor de geboorte“.  

Keuze van medische zorg tijdens de zwangerschap 

Je hebt de keuze om een verloskundige, een gynaecoloog of zelfs jouw huisarts te raadplegen om de zwangerschap gedurende de volgende negen maanden (+/- 40 weken), en ook na de bevalling te volgen. 

Kind & Gezin biedt prenatale consulten aan in de buurt. Deze zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Je wordt ontvangen door een vroedvrouw of verpleegkundige. Zij bekijken of je baby zich goed ontwikkelt en of jouw parameters goed zijn.  

Het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) biedt prenatale consulten aan in de buurt of in ziekenhuizen. Deze zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Je wordt ontvangen door een gynaecoloog of verloskundige en een Kind-Ouder Partner. Wat je ook kiest, er worden een eerste echografie, bloedonderzoek en urinetests uitgevoerd.  

Keuze van de plaats van de bevalling  

Verwacht je één of meer kinderen? Verloopt de zwangerschap normaal en zonder medische complicaties? Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je kiezen voor een bevalling in een materniteit, een geboortecentrum of thuis. Neem de tijd om dit te bespreken met je partner en de deskundige die jouw zwangerschap volgt. 

-In de rubriek “Ziekenhuizen met materniteit” vind je de ziekenhuizen met een materniteit in het Brussels Gewest. Je vindt er ook een beschrijving van de neonatologische diensten en andere nuttige informatie.  

Als je in goede gezondheid verkeert en er geen risico op medische complicaties bestaat, kan je kiezen voor een natuurlijke bevalling met een vroedvrouw, bijvoorbeeld in een materniteit of in een ‘geboortehuis’. In Brussel biedt Le Cocon (Erasmusziekenhuis) opvolging door vroedvrouwen gedurende de hele zwangerschap en een veilige en ‘gedemedicaliseerde’ bevalling.  

Als je ervoor kiest om thuis te bevallen en je gezondheid en die van jouw kind het toelaten, kan je een beroep doen op de diensten van een vroedvrouw. 

Info Box