De verschillende plaatsen waar je kan bevallen

Tegenwoordig denken mensen bij een bevalling nog steeds spontaan aan de materniteit, de ziekenhuisomgeving, gynaecologen en zelfs de ruggenprik. In Brussel vinden de meeste geboortes plaats in een ziekenhuis. Maar je kan ook op andere manieren en op andere plaatsen bevallen. We zetten de verschillende opties op een rijtje. 

Materniteit

Een ziekenhuismaterniteit (of kraamafdeling) is voor de meeste ouders de gebruikelijkste plek om te bevallen, doorgaans de materniteit waaraan de gynaecoloog die de zwangerschap volgt verbonden is. Als je evenwel kiest voor een verloskundige om je te volgen, aanvaarden sommige ziekenhuizen dat je bij hen bevalt. Zo profiteer je van de medische omkadering, terwijl je wordt begeleid door de gezondheidswerker van jouw keuze.

Je komt aan op de materniteit wanneer de vrouw klaar is om te bevallen of, in het geval van een inductie of keizersnede, op de datum die je hebt afgesproken met de gezondheidswerkers.

In het ziekenhuis kunnen vrouwen die dat willen een ruggenprik krijgen. Het is ook de aangewezen plaats om te bevallen bij hoogrisicozwangerschappen: zeer grote baby’s, risico op lijden van de baby, baby in stuitligging, meerlingenzwangerschappen – tweelingen, drielingen, enz. -, late zwangerschappen, zwangerschapsdiabetes, risico’s voor de moeder enz. –

Na de bevalling blijven moeder en kind 2 tot 3 dagen op de materniteit na een vaginale bevalling en 3 tot 4 dagen na een keizersnede. Ze kunnen in een eenpersoonskamer verblijven of de kamer delen met een andere moeder en kind. Over het algemeen is bezoek in de namiddag toegestaan.

Het klinische geboortecentrum

Een klinisch geboortecentrum binnen een ziekenhuis wordt uitsluitend geleid door vroedvrouwen . Vrouwen kunnen er alleen bevallen als ze tijdens hun zwangerschap geen problemen ondervinden en als de bevalling veilig is. De Cocoon in het Erasmusziekenhuis is daar een voorbeeld van.

Het voordeel van deze plaatsen is de warme en minder gemedicaliseerde omgeving, samen met de nabijheid van artsen en gynaecologen die kunnen ingrijpen bij complicaties.

Het geboortecentrum

Tegenwoordig gebeurt een bevalling vrijwel automatisch in een ziekenhuisomgeving. In de afgelopen decennia is het toezicht op de zwangerschap steeds verfijnder geworden en is de bevalling steeds meer gemedicaliseerd. Dit heeft ongetwijfeld veel levens gered en de pijn van veel vrouwen beperkt, maar het heeft ook geleid tot verloskundig geweld, onpersoonlijkere zorg, minder aandacht voor emotionele aspecten, enz.

Daarom verlaten steeds meer artsen, vroedvrouwen en ouders de gebaande paden en keren zij terug naar zachtere bevallingsmethoden, die beter zijn afgestemd op het lichaam van de vrouw en het ritme van de baby. De laatste jaren werden daarvoor in België verschillende geboortecentra opgericht.

In Vorst is er bijvoorbeeld het Pass-ages centrum. Zwangere vrouwen kunnen er hun zwangerschap laten opvolgen en bevallen – als de bevalling geen risico’s inhoudt. Het pand is erg gezellig en de sfeer sereen. Vrouwen kunnen er kiezen in welke houding zij willen bevallen, een bad nemen om te ontspannen, enz.

Als de bevalling achter de rug is en de familie is uitgerust, kunnen ze vrij snel naar huis. De follow-up gebeurt dan thuis door een vroedvrouw.

Thuis

Als je zwangerschap geen risico’s inhoudt, kan je ervoor kiezen om thuis te bevallen. Je wordt dan begeleid door twee verloskundigen. Je neemt zoveel tijd als nodig, gaat en staat waar je wilt, bent omringd door familie, enz.

Als er problemen zijn, kunnen de vroedvrouwen je laten overbrengen naar een ziekenhuis, al is dat niet de bedoeling. Alle risico’s worden tijdens de zwangerschapsopvolging geëvalueerd om een maximale veiligheid te garanderen.

Voor de zorg na de bevalling komt een van de vroedvrouwen je nog enkele dagen bezoeken.

 

Info Box

Het moment van de bevalling

Wie kan mij helpen in Brussel?