Toonmoment vernieuwende projecten Huizen van het Kind

6 december 2022

In de zomer van 2021 kregen 24 Huizen van het Kind projectsubsidies om aan de slag te gaan met impactgericht werken en het ontwikkelen van vernieuwingen op vlak van geïntegreerde dienstverlening. 
De projecten combineren preventieve gezinsondersteuning met volgende domeinen:

 • integratie en inburgering
 • opvang en onderwijs
 • tewerkstelling en opleiding
 • armoedebestrijding

Na anderhalf jaar werken organiseert EXPOO|Opgroeien samen met deze Huizen van het Kind een toonmoment voor geïnteresseerde administraties, besturen en andere Huizen van het Kind.

Wanneer?

Op 6 december 2022 om 9u

Op het programma:

 • 9u: Onthaal
 • 9u30: Verwelkoming door Opgroeien & Agentschap Binnenlands Bestuur
 • 9u45: Laat je verrassen door de TEDtalks over de eerste bevindingen van geïntegreerde dienstverlening
 • 11u: Pauze
 • 11u15: Wat leren we uit de TEDtalks? Reflectie en dialoog
 • 12u15: Lunch en ontmoeting
 • 13u15: Plenaire terugkoppeling van de reflecties
 • 13u30: Een blik op de toekomst: Vroeg en nabij en de Huizen van het Kind
 • 14u: Keuzesessies
 • 15u30: Afsluitende receptie

Voor wie?

Professionals (administraties, besturen en andere Huizen van het Kind)

Meer info

https://expoo.be/save-the-date-6-december-2022-toonmoment-vernieuwende-projecten-huizen-van-het-kind