Huisartsenwachtposten

GARDE BRUXELLOISE – BRUSSELSE WACHTDIENST

Jean de Brouchoven de Bergeyckstraat 2 1000 BRUSSEL
1733

Openbare huisartsenwachtdienst die de permanenties van artsen in de huisartsenwachtposten in het Brussels Gewest en, naargelang de behoeften, ook de huisbezoeken organiseert en coördineert ...

Lees verder