Born in Brussels maakt voortaan deel uit van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel

16 februari 2023

Misschien wist je het niet, maar Born in Brussels, een voorziening die in maart 2007 werd gelanceerd en informatie verschafte over ziekenhuisopname van kinderen, maakte deel uit van de vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CDCS-CMDC). Na een proces van twee jaar maakt Born in Brussels sinds 1 februari 2023 deel uit van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad.

Het Observatorium, de studiedienst van de Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), heeft namelijk onlangs de opdrachten van openbare dienstverlening opgenomen die de vzw CDCS-CMDC vroeger uitvoerde, waaronder Born in Brussels en Hospichild.

Wat verandert er?

Dit zal niet veel veranderen aan de werking van Born in Brussels, behalve dat die voorziening een blik en een mening van buitenaf krijgt en er nieuwe mogelijkheden voor samenwerking ontstaan. De onderzoeken en studies van het Observatorium zullen de permanente inhoud van de website zeker verrijken en ondersteunen. In plaats van gegevens via externe kanalen te zoeken, kunnen we nu rechtstreeks met onze nieuwe collega’s samenwerken.

Hospichild, het informatieluik van het Observatorium

Born in Brussels en Hospichild vormen nu een van de vier luiken van de nieuwe uitgebreide opdrachten van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, namelijk: de Brusselse burgers en professionals informeren via wetenschappelijke projecten.

Brussel heeft historisch gezien een hoog geboortecijfer (15.690 geboortes in 2021) en daarom werd bijvoorbeeld het project Born in Brussels eind 2022 opgestart. Het stelt ouders, toekomstige ouders en professionals in de perinatale sector in staat zich te informeren over zwangerschap, geboorte en baby’s. Als een kind een handicap of ernstige ziekte heeft, kunnen de ouders een beroep doen op Hospichild, dat sinds 2007 bestaat.

Het Observatorium en zijn drie andere opdrachten

Naast informeren, de opdracht die valt onder Born in Brussel en Hospichild, heeft het Observatorium nog drie andere opdrachten:

  • Onderzoek en prognose, om een globale visie te bieden op de welzijns- en gezondheidssituatie van de Brusselaars, hun behoeften en de uitdagingen voor de toekomst. Brussel is een stedelijke, jonge, sociaal heterogene en multiculturele regio met grote ongelijkheden op gezondheidsvlak. Het Observatorium volgt deze kwesties op de voet, in het bijzonder via zijn jaarlijkse publicatie;
  • De welzijns- en gezondheidsinstellingen die in Brussel actief zijn in kaart brengen, met als doel de toegang tot deze diensten te vergemakkelijken door ze zichtbaarder en begrijpelijker te maken voor Brusselaars en professionals, via het platform Sociaal Brussel. Dit werk is van essentieel belang omdat er heel veel welzijns- en gezondheidsinstellingen actief zijn in Brussel (meer dan 4.000);
  • Documentatie over welzijns– en gezondheidskwesties in Brussel, via de online bibliotheek van Brudoc.

Uit deze kennis, die via deze vier assen wordt samengebracht, kan er nog meer kennis worden vergaard die essentieel is voor de ontwikkeling van een welzijns- en gezondheidsbeleid dat het welzijn en de gezondheid van alle Brusselaars moet bevorderen.

Gevolgen voor de wettelijke vermeldingen (RGPD) op onze websites

De fusie van het Observatorium en de vzw CDCS-CMDC zorgt er ook voor dat uw gegevens anders worden beheerd. De algemene gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid zijn bijgewerkt in overeenstemming met ons nieuw statuut.