Gedwongen huwelijken in België

Er is sprake van een ‘gedwongen’ huwelijk wanneer een van de twee personen niet vrij en volledig instemt met het huwelijk. Deze praktijk is een schending van de mensenrechten. Er bestaan ook gearrangeerde huwelijken. In dit geval kiest jouw familie een echtgenoot voor jou, maar je bent vrij om die persoon al dan niet te aanvaarden. Ook het ‘schijnliefdehuwelijk’ wordt wettelijk bestraft. Hierbij is een van de twee echtgenoten niet oprecht in zijn of haar verbintenis en huwt enkel om papieren of jouw geld in handen te krijgen. Je woont in Brussel en je bent bang om tot een huwelijk gedwongen te worden: hoe en waar kan je hulp zoeken?  

Wanneer is er sprake van gedwongen huwelijken?

Wanneer een van beide partners niet vrij en volledig instemt met de huwelijksverbinding, spreken we van een gedwongen huwelijk. Soms wordt dit huwelijk onder morele of zelfs fysieke dwang opgelegd.

De Belgische wetgeving behandelt gedwongen huwelijken in de wet van 25 april 2007, artikel 146 ter van het Burgerlijk Wetboek:

“Iedereen heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst. Het huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige instemming van de aanstaande echtgenoten.”

Er staat iets te gebeuren…

Je merkt veranderingen in je gezin, je wordt buiten bepaalde geprekken gehouden of er wordt openlijk over gesproken waar je bij bent, maar zonder rekening te houden met jouw mening… Er staat iets op stapel, een reis naar het buitenland, er worden ongewone voorbereidingen getroffen, er wordt iemand verwacht of men stelt jou een medische controle voor om je maagdelijkheid te controleren.

Je hebt een vaag gevoel dat dit alles jou aangaat en dat jou een huwelijk zal worden voorgesteld of opgedrongen. Gedwongen huwelijken behoren niet tot bepaalde gemeenschappen of tradities, ze bestaan in de zogenaamde ‘bevoorrechte’ milieus waar men zijn kind wil uithuwelijken in ‘hetzelfde milieu’, met een ‘goede partij’, om zijn financiële patrimonium veilig te stellen.

Twijfels, verlies van houvast en druk

In sommige gevallen kan je door de mensen om je heen ‘overtuigd’ worden dat dit huwelijk jezelf, jouw gezin of gemeenschap ten goede zal komen. Het is altijd al ‘zo gegaan’, je zult zien, deze jongen of dit meisje zal van je houden en je koesteren, of het is ‘een goede match’. Je geeft toe, maar het is niet jouw keuze of droom.

Dergelijke delicate situaties zijn soms moeilijk uit te leggen aan buitenstaanders, zoals wanneer er sprake is van morele dwang, wanneer de eer of de belangen van jouw familie of gemeenschap in het geding zijn, enz. In sommige gevallen kunnen jouw familie, entourage of gemeenschap ook op verschillende manieren druk uitoefenen: emotionele chantage, intimidatie, beledigingen, ontzeggen van uitstapjes, inbeslagnemen van je gsm, geld, voedsel, verbod om je schoolopleiding voort te zetten, of zelfs opsluiting in jouw huis of in het huis van een familielid.

Als je dit gedwongen huwelijk aanvaardt, wat zijn dan de risico’s?

De gevolgen van een gedwongen huwelijk kunnen uiteenlopend en verstrekkend zijn: minachting voor de partner, gespannen of soms gewelddadige huwelijksbetrekkingen, huiselijke slavernij, stoppen van de studie, psychische stoornissen, gedwongen seksuele betrekkingen en ongewenste zwangerschap.

Wie kan ik om hulp vragen?

  • Ga je nog naar school en vertrouw je een lid van de schoolgemeenschap? Praat dan met deze persoon. Je kunt ook terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan jouw school.
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel – JAC (jongeren tot 25 jaar): 02/486.45.01
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel – Onthaal (voor + 25-jarigen): 0800/13.500
  • www.jeugdhulp.be
  • Telefonische chat/hulplijnen: 1712: elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 u tot 17 u
  • Awel Kinder en Jongerentelefoon: Bel 102 van 16 u tot 22 u, behalve op zon-en feestdagen. Op woensdag en zaterdag, kan je al vanaf 14 u bellen.
  • Foyer – Dienst Roma en woonwagenbewoners: 02/411 87 32 – info@foyer.be – Mommaertstraat 22 te 1080 Brussel
  • Ella vzw – Kenniscentrum gender en etniciteit – Soort begeleiding: onthaal, informatie en doorverwijzing: 02/229 38 95 – ella.info@amazone.be Amazonegebouw – Middaglijnstraat 10 te 1210 Brussel
  • OTA – Vlaams-Brabant & Brussel – Ondersteuning voor mensen met een migratie-achtergrond: 02/752 60 13 – info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be

Info Box

Wetgeving en seksleven

Wie kan mij helpen in Brussel?