Heb je recht op borstvoedingsverlof als je werk geen gezondheidsrisico’s inhoudt voor je baby of jezelf?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

In principe niet.

  • In sommige ondernemingen wordt borstvoedingsverlof (zonder gezondheidsrisico’s) voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

     
  • Als er geen borstvoedingsverlof voorzien is in je onderneming, dan kan je je werkgever vragen om onbetaald verlof te krijgen.

Je werkgever kan weigeren om je het verlof toe te kennen.

Als je werkgever wel akkoord gaat, dan moet je onderling afspreken hoelang je in borstvoedingsverlof gaat.

In beide gevallen is je borstvoedingsverlof niet betaald.

  • Je krijgt geen loon.
  • Je hebt geen recht op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds.

 

Opgelet!

Tijdens je onbetaald verlof betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen. Je sociale rechten zijn dan beperkter (bijvoorbeeld: je recht op een ziekte-uitkering als je ziek wordt).

Je kan aan je ziekenfonds een persoonlijke bijdrage betalen om je sociale rechten te verzekeren. Informeer je daarvoor bij je ziekenfonds.

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Heb je recht op borstvoedingsverlof als je werk geen gezondheidsrisico's inhoudt voor je baby of jezelf?
Lien

Lees meer...