Heb je recht op een toeslag op je kinderbijslag als je een beperkt inkomen hebt? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 22-11-2023

Ja.

 

Wie kinderbijslag krijgt en een beperkt inkomen heeft, kan een sociale toeslag krijgen boven op het basisbedrag. Het totaalbedrag van de kinderbijslag is dan hoger.

 

Je krijgt een sociale toeslag als:

 

Er wordt gekeken naar je gezinsinkomen: je eigen inkomsten en de inkomsten van de personen met wie je je woning deelt. Bijvoorbeeld: je partner, je ouders, een andere huisgenoot, enzovoort.

Opgelet! Vanaf 1 november 2023 wordt er ook gekeken naar het kadastraal inkomen op 1 januari van het vorige jaar. Als dat bedrag hoger is dan 2000 EUR, heb je geen recht op de sociale toeslag.

De feitelijke gezinssituatie telt.

In de praktijk baseert je kinderbijslagfonds zich op je attest van gezinssamenstelling. Op dat document staan alle personen opgelijst die op je adres gedomicilieerd zijn.

Als die gegevens niet kloppen met de feitelijke situatie, dan kan het kinderbijslagfonds inroepen dat er personen bij je wonen die niet op het attest vermeld worden. Het kinderbijslagfonds moet dat bewijzen.

Omgekeerd kan je zelf bewijzen dat er personen niet bij je wonen terwijl ze wel op het attest vermeld worden.

 

Het bedrag van de toeslag hangt af van:

  • het aantal kinderen dat op je adres gedomicilieerd is; en
  • de leeftijd van het kind voor wie je kinderbijslag krijgt.

De bedragen van de sociale toeslagen (vanaf 1 november 2023) zijn:

Gezinsinkomen minder dan 37.868,01 euro per jaar

Gezinsinkomen tussen 37.868,01 euro en 54.969,69 euro per jaar

Enig kind

Enig kind

0 tot 11 jaar

47,80 euro

0 euro

12 tot 24 jaar

59,76 euro

2 kinderen

Feitelijk gezin

Alleenstaande ouder

2 kinderen

0 tot 11 jaar

83,66 euro

95,61 euro

29,88 euro

12 tot 24 jaar

95,61 euro

107,56 euro

3 of meer kinderen

Feitelijk gezin

Alleenstaande ouder

3 of meer kinderen

0 tot 11 jaar

131,46 euro

155,36 euro

86,05 euro

12 tot 24 jaar

143,41 euro

167,31 euroOpgelet! Je hebt geen recht op de sociale toeslag als je (mede)eigenaar bent van een onroerend goed waar je niet zelf in woont en waarvan het kadastraal inkomen hoger is dan een maximumbedrag.

 

Wat moet je doen om de toeslag te krijgen?

Je moet de toeslag aanvragen bij je kinderbijslagfonds. Dat doe je via een aanvraagformulier.

Je vindt het formulier onder het tabblad ‘documenten’.

 

In sommige gevallen krijg je de toeslag automatisch uitbetaald. Bijvoorbeeld als je sinds meer dan 6 maanden:

  • alleenstaande ouder bent;
  • een leefloon krijgt;
  • volledig werkloos bent;
  • arbeidsongeschikt bent.

    Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Als dan later uit je belastingaangifte blijkt dat je recht had op geen of minder sociale toeslag, dan moet je terugbetalen wat je te veel ontvangen hebt.

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Wanneer moet je ontvangen kinderbijslag terugbetalen? (Brussel)’.

 

Je kan nagaan of je recht hebt op een sociale toeslag met deze online calculator op de website van Famiris.

Heb je recht op een toeslag op je kinderbijslag als je een beperkt inkomen hebt? (Brussel)
Lien

Lees meer...