Heb je recht op een toeslag op je kinderbijslag als je een beperkt inkomen hebt? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 06-02-2023

Ja.

 

Wie kinderbijslag krijgt en een beperkt inkomen heeft, kan een sociale toeslag krijgen boven op het basisbedrag. Het totaalbedrag van de kinderbijslag is dan hoger.

 

Je krijgt een sociale toeslag als:

 

Er wordt gekeken naar je gezinsinkomen: je eigen inkomsten en de inkomsten van de personen met wie je je woning deelt. Bijvoorbeeld: je partner, je ouders, een andere huisgenoot, enzovoort.

De feitelijke gezinssituatie telt.

In de praktijk baseert je kinderbijslagfonds zich op je attest van gezinssamenstelling. Op dat document staan alle personen opgelijst die op je adres gedomicilieerd zijn.

Als die gegevens niet kloppen met de feitelijke situatie, dan kan het kinderbijslagfonds inroepen dat er personen bij je wonen die niet op het attest vermeld worden. Het kinderbijslagfonds moet dat bewijzen.

Omgekeerd kan je zelf bewijzen dat er personen niet bij je wonen terwijl ze wel op het attest vermeld worden.

 

Het bedrag van de toeslag hangt af van:

  • het aantal kinderen dat op je adres gedomicilieerd is; en
  • de leeftijd van het kind voor wie je kinderbijslag krijgt.

De bedragen van de sociale toeslagen (vanaf 1 december 2022) zijn:

Gezinsinkomen minder dan 36.722,61 euro per jaar

Gezinsinkomen tussen 36.722,61 euro en 53.307,02 euro per jaar

Enig kind

Enig kind

0 tot 11 jaar

46,87 euro

0 euro

12 tot 24 jaar

58,59 euro

2 kinderen

Feitelijk gezin

Alleenstaande ouder

2 kinderen

0 tot 11 jaar

82,02 euro

93,74 euro

29,29 euro

12 tot 24 jaar

93,74 euro

105,45 euro

3 of meer kinderen

Feitelijk gezin

Alleenstaande ouder

3 of meer kinderen

0 tot 11 jaar

128,89 euro

152,32 euro

84,36 euro

12 tot 24 jaar

140,60 euro

164,04 euro

Opgelet! Je hebt geen recht op de sociale toeslag als je (mede)eigenaar bent van een onroerend goed waar je niet zelf in woont en waarvan het kadastraal inkomen hoger is dan een maximumbedrag.

 

Wat moet je doen om de toeslag te krijgen?

Je moet de toeslag aanvragen bij je kinderbijslagfonds. Dat doe je via een aanvraagformulier.
Je vindt het formulier onder het tabblad ‘documenten’.

 

In sommige gevallen krijg je de toeslag automatisch uitbetaald. Bijvoorbeeld als je sinds meer dan 6 maanden:

  • alleenstaande ouder bent;
  • een leefloon krijgt;
  • volledig werkloos bent;
  • arbeidsongeschikt bent.
    Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Als dan later uit je belastingaangifte blijkt dat je recht had op geen of minder sociale toeslag, dan moet je terugbetalen wat je te veel ontvangen hebt.
Je vindt meer informatie in de fiche ‘Wanneer moet je ontvangen kinderbijslag terugbetalen? (Brussel)’.

 

Je kan nagaan of je recht hebt op een sociale toeslag met deze online calculator op de website van Famiris.

Heb je recht op een toeslag op je kinderbijslag als je een beperkt inkomen hebt? (Brussel)
Lien

Lees meer...