Heb je recht op een toeslag op je kinderbijslag als je kind een beperking heeft? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 15-05-2023

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

 

Welke voorwaarden?

 • Het kind is tussen 0 en 21 jaar.  Als het kind ouder is dan 18 jaar, dan krijgt het misschien een integratietegemoetkoming. In dat geval krijg je geen toeslag op de kinderbijslag. Die regel geldt vanaf 1 januari 2020.

   
 • Het kind heeft een aandoening die vastgesteld en erkend is door een arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

   
 • De aandoening heeft als gevolg dat:
  • het kind beperkt is op lichamelijk of geestelijk vlak;
  • het kind moeilijker kan deelnemen aan het dagelijkse leven;
  • het gezin van het kind bepaalde maatregelen moet nemen.

Dit zijn de 3 pijlers waarop de aandoening van het kind geëvalueerd wordt.

Aan elk van deze pijlers worden punten toegekend. Je kind krijgt een toeslag als:

 • het minstens 4 punten behaalt in de eerste pijler;
 • of het minstens 6 punten krijgt in de drie pijlers samen.

 

Welk bedrag?

Het bedrag is afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening.

Het is minstens 98,44 euro en maximum 656,24 euro (geïndexeerde bedragen vanaf 1 december 2022).

Je vindt de precieze bedragen op de website van Famiris.

 

Dat bedrag komt boven op het basisbedrag en eventuele andere toeslagen op de kinderbijslag.

Je vindt meer informatie over het basisbedrag en de andere toeslagen op de kinderbijslagen in de andere fiches onder deze rubriek.

 

Wat moet je doen om de toeslag te krijgen?

Je moet je kinderbijslagfonds verwittigen. Je kinderbijslagfonds contacteert:

 • de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid als je je aanvraag indiende voor 1 januari 2022; of
 • het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap, een onafhankelijke dienst binnen Iriscare, als je je aanvraag indient vanaf 1 januari 2022.

 

Je ontvangt een formulier dat uit 2 onderdelen bestaat:

 • 1 deel vul je zelf in;

  je ziekenfonds kan je daarbij helpen;
 • 1 deel laat je invullen door de arts die je kind behandelt.

 

Op basis van dat formulier wordt de beperking van je kind geëvalueerd. Als er meer informatie nodig is, wordt je kind uitgenodigd voor een medisch onderzoek.

 

Je krijgt de beslissing over de erkenning van de aandoening van je kind persoonlijk en via je kinderbijslagfonds.

 

Op basis van die beslissing bepaalt je kinderbijslagfonds of je recht hebt op de toeslag en zo ja, op welk bedrag.

 

Je vindt meer informatie op de website van Famiris en op de website van Iriscare.

Heb je recht op een toeslag op je kinderbijslag als je kind een beperking heeft? (Brussel)
Lien

Lees meer...