Heb je recht op gratis dienstencheques als vrouwelijke zelfstandige?

Laatste tekstupdate: 11-01-2024

Ja.

Je hebt recht op 105 gratis dienstencheques, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt 1 of meer kinderen, die geboren zijn na 1 januari 2006;
  • je kind of kinderen zijn op je adres gedomicilieerd;
  • je herneemt je zelfstandige beroepsactiviteit;
  • je voldoet aan de voorwaarden voor moederschapsrust en een moederschapsuitkering voor zelfstandigen.

    Je vindt meer informatie over die voorwaarden in de fiche ‘Wanneer heb je recht op een moederschapsuitkering als je zelfstandige bent?’.

Je sociale verzekeringsfonds contacteert je na je bevalling om te vragen of je de gratis dienstencheques wil. Als je de dienstencheques wil, dan moet je bevestigend antwoorden. Verder hoef je zelf niets te doen.

Je sociale verzekeringsfonds zorgt voor je inschrijving bij een uitgiftebedrijf voor dienstencheques (Sodexo) en regelt de betaling.

Je krijgt de dienstencheques elektronisch of op papier toegestuurd via de post.

De dienstencheques zijn 12 maanden geldig.

Als je niet-gebruikte dienstencheques hebt die bijna vervallen, dan kan je ze inruilen voor nieuwe dienstencheques. Vervallen niet-gebruikte dienstencheques kan je niet meer inruilen voor nieuwe dienstencheques. Ze worden ook niet terugbetaald.

 

Je vindt meer informatie op de website van:

Heb je recht op gratis dienstencheques als vrouwelijke zelfstandige?
Lien

Lees meer...