Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je een handicap hebt?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Als je een handicap hebt en je krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming, heb je mogelijk recht op gratis juridische bijstand.

Eén van de voorwaarden is dat je door je handicap 1/3e minder kan verdienen dan een gezond persoon.

De andere voorwaarden voor een inkomensvervangende tegemoetkoming vind je hier.

Er bestaat een vermoeden dat je niet voldoende inkomsten hebt om een advocaat te betalen. Daarom zal de overheid jouw advocatenkosten betalen. De advocaat treedt pro Deo op.Welke documenten moet je meebrengen?

Bij je aanvraag voor gratis juridische bijstand, moet je de beslissing van de FOD sociale zekerheid toevoegen, waarin je een inkomensvervangende tegemoetkoming is toegewezen.Opgelet!

De gratis juridische bijstand kan je geweigerd worden, wanneer het vermoeden wordt weerlegd. Dat is het geval wanneer blijkt dat je toch voldoende inkomsten of geld hebt om een advocaat te betalen. Het Bureau voor juridische bijstand (BJB) kan je daarom een aantal vragen stellen over je gezinstoestand, je eigendommen of je bankrekeningen.​

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je een handicap hebt?
Lien

Lees meer...