Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je hulp krijgt van het OCMW?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Als je hulp van het OCMW krijgt, heb je mogelijk recht op gratis juridische bijstand.Je moet daarvoor van het OCMW:

  • ofwel een leefloon krijgen;
  • ofwel maatschappelijke hulp krijgen op regelmatige basis (financieel of materieel): bijstand in medische kosten, verbruikskosten, …

Er bestaat in dat geval een vermoeden dat je niet voldoende inkomsten hebt om een advocaat te betalen. Daarom zal  de overheid jouw advocatenkosten betalen. De advocaat treedt dan pro Deo op.Welke documenten moet je meebrengen?

Bij je aanvraag voor gratis juridische bijstand, moet je de beslissing van het OCMW waarin je een leefloon of maatschappelijke bijstand wordt toegekend, voegen.! Opgelet:

De gratis juridische bijstand kan je geweigerd worden, wanneer het vermoeden wordt weerlegd. Dat is het geval wanneer blijkt dat je, ondanks de hulp van het OCMW, toch voldoende inkomsten of geld hebt om een advocaat te betalen. Het BJB kan je daarom een aantal vragen stellen over je gezinstoestand, je eigendommen of je bankrekeningen.

Wanneer je inkomen verandert nadat een advocaat is aangesteld, moet je dat laten weten aan je advocaat. Die zal het Bureau voor Juridische Bijstand verwittigen.

Voldoe je niet meer aan de voorwaarden voor gratis juridische bijstand, dan kan de bijstand worden stopgezet.

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je hulp krijgt van het OCMW?
Lien

Lees meer...