Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je minderjarig bent?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Ja.

Als minderjarige heb je automatisch recht op gratis juridische bijstand.

Het is de enige categorie waar het vermoeden dat je onvoldoende inkomsten hebt, niet weerlegd kan worden.

Het volstaat om je identiteitskaart voor te leggen om een pro-Deoadvocaat te krijgen.

 

Als je meerderjarig wordt tijdens de lopende procedure, kan de kosteloosheid worden stopgezet.

Je kan dan wel nog steeds recht hebben op gratis juridische bijstand als je op basis van een andere reden recht hebt op gratis bijstand, ofwel omdat je tot één van de andere categorieën behoort (OCMW-hulp,…) ofwel omdat je onvoldoende inkomsten hebt.

Wanneer je voor de jeugdrechtbank moet verschijnen voor feiten die je hebt gepleegd toen je nog minderjarig was (zowel in het kader van een ‘als misdrijf omschreven feit’ als bij een beroep tegen een GAS), word je voor de juridische bijstand nog als minderjarig beschouwd.

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je minderjarig bent?
Lien

Lees meer...