Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je schulden hebt?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Als je een grote schuldenlast hebt, dan heb je mogelijk recht op gratis juridische bijstand, maar enkel voor de aanvraag van een collectieve schuldenregeling.

Je moet een verklaring op eer invullen dat je een grote schuldenlast hebt en dat je een collectieve schuldenregeling wenst aan te vragen.

Er bestaat in dat geval een vermoeden dat je niet voldoende inkomsten hebt om een advocaat te betalen. Daarom zal de overheid jouw advocatenkosten betalen.

De advocaat treedt pro Deo op en wordt enkel toegewezen om de​ aanvraag tot collectieve schuldenregeling te doen. Eenmaal je in collectieve schuldenregeling zit, is er geen vermoeden meer van toepassing.! Opgelet:

  • Wanneer het over een andere procedure gaat dan een aanvraag collectieve schuldenregeling (zoals een echtscheiding, een huurprobleem, …), dan is het vermoeden niet van toepassing. Je hebt dan niet automatisch recht op een advocaat.

    Je kan wel gratis bijstand vragen op basis van andere redenen, zoals onvoldoende inkomsten, waarbij rekening zal worden gehouden met een uitzonderlijke schuldenlast. De dagelijkse kosten vallen daar niet onder. Een uitzonderlijke schuldenlast toon je bijvoorbeeld:
  • door de afbetalingsplannen voor te leggen die met verschillende schuldeisers zijn afgesloten. De maandelijkse afbetalingen zullen vergeleken worden met het inkomen om te besluiten of er sprake is van een uitzonderlijke schuldenlast.
  • door, wanneer je al in collectieve schuldenregeling zit, een attest van de schuldbemiddelaar voor te leggen waarin je maandelijks leefgeld vermeld staat.
  • De gratis juridische bijstand kan je geweigerd worden, wanneer het vermoeden wordt weerlegd. Dat is het geval wanneer blijkt dat je toch voldoende inkomsten of geld hebt om een advocaat te betalen. Het Bureau voor juridische bijstand (BJB) kan je daarom een aantal vragen stellen over je gezinstoestand, je eigendommen of je bankrekeningen.

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je schulden hebt?
Lien

Lees meer...