Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je tot geen van de vorige categorieën behoort?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Er bestaan nog andere categorieën van personen die omwille van hun specifieke situatie recht hebben op gratis juridische bijstand:

  • De huurder van een sociale woning die in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die gelijk is aan de helft van de basishuurprijs;

     
  • De persoon die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt;

     
  • De persoon die een kind ten laste heeft dat recht heeft op gewaarborgde gezinsbijslag;

     
  • De geesteszieke in het kader van een procedure ter bescherming van de geesteszieke.! Opgelet:

De gratis juridische bijstand kan je geweigerd worden, wanneer het vermoeden wordt weerlegd. Dat is het geval wanneer blijkt dat je toch voldoende inkomsten of geld hebt om een advocaat te betalen. Het BJB kan je daarom een aantal vragen stellen over je gezinstoestand, je eigendommen of je bankrekeningen.

Wanneer je tot geen van de vermelde categorieën behoort, kan je nog gratis juridische bijstand aanvragen op grond van het feit dat je onvoldoende inkomsten hebt.

Meer informatie daarover vind je onder ‘Recht op basis van je inkomsten’.

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je tot geen van de vorige categorieën behoort?
Lien

Lees meer...