Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je vreemdeling bent?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Als je vreemdeling bent, heb je mogelijk recht op gratis juridische bijstand, maar enkel wanneer het gaat om een procedure over je verblijfsrecht in België:

 

 • Een regularisatieaanvraag en het vervolg van die aanvraag;
 • Een beroep tegen een bevel om het grondgebied te verlaten;
 • Een aanvraag internationale bescherming (asiel);
 • Een procedure voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (C.G.V.S.), de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (R.V.V.), de Raad van State, …

Welke documenten moet je meebrengen?

Bij je aanvraag voor gratis juridische bijstand, moet je documenten toevoegen die bewijzen dat je aan de voorwaarden voldoet:

 • Ofwel dat je een vreemdelingenstatuut hebt (bijvoorbeeld je verblijfskaart);
 • Ofwel dat er één van de hierboven genoemde procedures moet gestart worden of gestart is. Bijvoorbeeld:
  • een bevel om het grondgebied te verlaten;
  • een oproepingesbrief voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (C.G.V.S.), voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (R.V.V.), voor de Raad van State, …;
  • Een regularisatieaanvraag;

! Opgelet:

 • Wanneer het over een andere procedure gaat dan een verblijfsprocedure (zoals een echtscheiding, een huurprobleem, …), dan is het vermoeden niet van toepassing. Je hebt dan niet automatisch recht op een advocaat. Je kan wel gratis bijstand vragen op basis van andere redenen, zoals onvoldoende inkomsten.

   
 • De gratis juridische bijstand kan je geweigerd worden, wanneer het vermoeden wordt weerlegd. Dat is het geval wanneer blijkt dat je toch voldoende inkomsten of geld hebt om een advocaat te betalen. Het Bureau voor juridische bijstand (BJB) kan je daarom een aantal vragen stellen over je gezinstoestand, je eigendommen of je bankrekeningen.

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je vreemdeling bent?
Lien

Lees meer...