Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand (een pro-Deoadvocaat)?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

De juridische tweedelijnsbijstand houdt in dat de overheid (gedeeltelijk) de kosten van je advocaat betaalt.

Het gaat om een advocaat die je helpt:

  • bij een gerechtelijke procedure: je vertegenwoordigen als eiser of als verweerder, dossier opvolgen, … ;
  • buiten een gerechtelijke procedure: een uitgebreid advies over je situatie geven, een akkoord onderhandelen, een ingebrekestelling sturen, …

Juridische tweedelijnsbijstand gaat enkel om de advocatenkosten. De overheid komt niet tussen in de kosten van een vakbond of een belangenorganisatie als die je bijstaan bij een gerechtelijke procedure.

 

Je kan recht hebben op juridische tweedelijnsbijstand:

  • ofwel omdat je tot een specifieke categorie van personen behoort (minderjarige, leefloontrekker,…);
  • ofwel omdat je inkomsten onder de bepaalde grens liggen.

Meer info vind je onder ‘De voorwaarden voor juridische tweedelijnsbijstand’.

Je kan op de fiches nakijken of je tot één van de opgesomde categorieën behoort.

Als je aan de voorwaarden voldoet, ben je niet verplicht om gebruik te maken van gratis juridische bijstand. .

Opgelet: verwar juridische tweedelijnsbijstand niet met rechtsbijstand!

  • Juridische tweedelijnsbijstand zorgt ervoor dat je (gedeeltelijk) geen advocatenkosten moet betalen;
  • Rechtsbijstand zorgt ervoor dat je (gedeeltelijk) geen gerechtskosten (kosten van de procedure voor de rechtbank) moet betalen.

 

Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand (een pro-Deoadvocaat)?
Lien

Lees meer...