Heb je recht op geboorteverlof als je je kind niet erkend hebt?

Laatste tekstupdate: 22-02-2024

Ja, op voorwaarde dat:

  • je bewijst dat je de partner van de moeder bent;
  • het kind geen andere officiële vader of meeouder heeft.

 

Je wordt beschouwd als partner van de moeder in de volgende 2 gevallen.

  • Je hebt samen een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd.

     
  • Je bent minstens 3 jaar onafgebroken feitelijk samenwonend op het moment van de geboorte van het kind.

    Je moet bewijzen dat je al minstens 3 jaar op hetzelfde adres als de moeder gedomicilieerd bent. Je bewijst dat met een attest van woonst, dat je bij de gemeente krijgt.

Opgelet! Als er een huwelijksbeletsel is tussen jou en de moeder, dan heb je geen recht op geboorteverlof.

 

Als je voldoet aan die voorwaarden, dan heb je recht op geboorteverlof onder dezelfde voorwaarden als officiële vaders:

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Heb je recht op geboorteverlof als je je kind niet erkend hebt?
Lien

Lees meer...