Heb je recht op geboorteverlof als je werkt als zelfstandige?

Laatste tekstupdate: 30-11-2023

Ja.

 

Als zelfstandige heb je recht op geboorteverlof, als je aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende partner.

   
 • Je bent in eigen naam aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

 • Je betaalde sociale bijdragen voor:
  • de 2 kwartalen voor de geboorte;
  • het kwartaal waarin je kind geboren wordt;
  • de kwartalen waarin je je geboorteverlof opneemt.

    
 • Je kind is geboren na 1 mei 2019.

 • Je bent de officiële ouder van het kind. Dat is zo als je:
  • gehuwd bent met de moeder;
  • of het kind erkend hebt.

   Er zijn daarop uitzonderingen.

Je vindt meer informatie over de uitzonderingen:

 • Je werkt niet tijdens je geboorteverlof.

 

Je moet je geboorteverlof opnemen binnen 4 maanden na de geboorte van je kind.

Je geboorteverlof duurt:

 • 10 dagen (of 20 halve dagen) als je kind geboren is voor 1 januari 2021;
 • 15 dagen (of 30 halve dagen) als je kind geboren is na 1 januari 2021;
 • 20 dagen (of 40 halve dagen), als je kind geboren is na 1 januari 2023.

   

Je moet je geboorteverlof aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte.

Tijdens je geboorteverlof krijg je een uitkering van je sociaal verzekeringsfonds.

Dat is een vast bedrag per dag dat je geboorteverlof opneemt.

Je vindt de exacte bedragen op de website van Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

 

Je vindt meer informatie op de website van het RSVZ.

Heb je recht op geboorteverlof als je werkt als zelfstandige?
Lien

Lees meer...