Heb je recht op vaderschapsverlof als je werkt als zelfstandige?

Laatste tekstupdate: 11-01-2024

Ja.

 

Als zelfstandige heb je recht op vaderschapsverlof, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende partner.

   
 • Je bent in eigen naam aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

   
 • Je betaalde sociale bijdragen voor:
  • de 2 kwartalen voor de geboorte;
  • het kwartaal waarin je kind geboren wordt;
  • de kwartalen waarin je je vaderschapsverlof opneemt.

    
 • Je kind is geboren na 1 mei 2019.

   
 • Je bent de officiële vader van het kind. Dat is zo als je:
  • gehuwd bent met de moeder;
  • of het kind erkend hebt.

Daarop zijn er uitzonderingen.

 • Je werkt niet tijdens je vaderschapsverlof.

 

Je moet je vaderschapsverlof opnemen binnen 4 maanden na de geboorte van je kind.

Je vaderschapsverlof duurt:

 • 10 dagen (of 20 halve dagen) als je kind geboren is voor 1 januari 2021;
 • 15 dagen (of 30 halve dagen) als je kind geboren is na 1 januari 2021.

Je moet je vaderschapsverlof aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte.

Tijdens je vaderschapsverlof krijg je een uitkering van je sociaal verzekeringsfonds. Dat is een vast bedrag per dag dat je vaderschapsverlof opneemt.

Je vindt de exacte bedragen op de website van Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

 

Je vindt meer informatie op de website van Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Heb je recht op vaderschapsverlof als je werkt als zelfstandige?
Lien

Lees meer...