Hoe en waar moet je de geboorte van je kind aangeven?

Laatste tekstupdate: 11-04-2024

Je doet de geboorteaangifte van je kind in de gemeente waar je kind is geboren, ook als je in een andere gemeente woont. De gemeente waar je de geboorteaangifte doet, verwittigt dan de gemeente waar je woont.

Een tijdje later krijg je een uitnodiging om het identiteitskaartje van je kindje af te halen.

In sommige gemeentes is het ook mogelijk om de aangifte in het ziekenhuis te doen. Dat is nog niet overal mogelijk omdat het ziekenhuis en de gemeente gebruik moeten maken van een beveiligd computersysteem, om te vermijden dat het kind dubbel zou worden aangegeven.

Je brengt de volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart;
  • het geboorteattest van de arts of vroedvrouw;
  • de erkenningsakte, als het kindje voor de geboorte is erkend door de vader/meemoeder;
  • eventueel je huwelijksboekje.

De geboorteaangifte is gratis.

Sommige gemeentes hebben een informaticasysteem om de aangifte online te doen.  

Als de ouders niet gehuwd zijn en de vader/de meemoeder het kindje nog niet heeft erkend voor de geboorte, dan kan de erkenning samen met de geboorteaangifte gebeuren. Beide ouders moeten dan aanwezig zijn.

De gemeente kan bijkomende documenten vragen voor de erkenning als één van de ouders illegaal verblijft.

Je vindt meer info in de fiche: Je bent vreemdeling. Welke documenten heb je nodig om je kind te erkennen?

De geboorteaangifte moet gebeuren binnen 15 dagen na de geboorte. Als de 15de dag na de geboorte op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, dan mag je de aangifte doen tot op de eerstvolgende werkdag.

Als je de geboorte niet aangeeft of te laat, dan doet de gemeente de aangifte automatisch op grond van de informatie die ze hebben gekregen van het ziekenhuis of van de vroedvrouw. Je riskeert dan een boete.

Is je kind geboren in het buitenland, dan doe je de aangifte in het buitenland. Je kan aan de gemeente vragen om de buitenlandse geboorteakte te laten overschrijven. De gemeente maakt dan op grond van de buitenlandse akte een (nieuwe) Belgische geboorteakte op.

Hoe en waar moet je de geboorte van je kind aangeven?
Lien

Lees meer...