Hoe komt het dat een minderjarig kind soms 2 voogden heeft?

Laatste tekstupdate: 02-03-2024

De vrederechter kan 2 voogden benoemen als:

  • de persoonlijke situatie complex is;
  • en de voogd een bijzondere expertise moet hebben, bijvoorbeeld als het vermogen van de overleden ouders ingewikkeld in elkaar zit.

De 2 voogden hebben dan een eigen bevoegdheid:

  •  een voogd over de persoon van het kind:

    die voogd staat in voor de zorg en de opvoeding en beslist over de schoolkeuze, de medische behandelingen, enz.

    en
  • een voogd over de goederen van het kind:

    die voogd beheert de rekeningen, doet de betalingen, enz.

In de praktijk overlappen de bevoegdheden van de 2 voogden op bepaalde punten en moeten ze tot een akkoord komen.

Derden mogen uitgaan van een vermoeden van akkoord van de andere voogd. Dat betekent dat als de ene voogd zijn akkoord geeft, ze mogen vertrouwen dat dat met instemming van de andere is. Derden zijn bijvoorbeeld een schooldirecteur, een arts, een bankier, de gemeente … 

Hoe komt het dat een minderjarig kind soms 2 voogden heeft?
Lien

Lees meer...