Hoe weet je welke familierechtbank bevoegd is voor je conflict?

Laatste tekstupdate: 12-04-2023

Per situatie zijn er aparte regels die bepalen welke familierechtbank territoriaal bevoegd is.

 • Er is vroeger al een procedure is geweest rond een familiaal conflict binnen je gezin, dan werd er een familiedossier geopend bij de familierechtbank.

  Voor latere procedures rond je relatie, kinderen, enz. blijft diezelfde familierechtbank bevoegd.
 • Het is de eerste keer dat je een procedure opstart rond een familiaal conflict binnen je gezin. Welke rechtbank bevoegd is, hangt af van de aard van het conflict, zoals:
  • de familierechtbank van de woonplaats van de minderjarige kinderen is bevoegd voor procedures waarbij een minderjarige is betrokken (bijvoorbeeld: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, echtscheiding met kinderen enz. );
  • de familierechtbank van de laatste echtelijke woning is bevoegd bij een echtscheiding zonder kinderen;
  • de familierechtbank van de plaats waar de overleden persoon woonde bij conflicten rond erfopvolging;
  • de familierechtbank van de plaats waar een akte van de burgerlijke stand is opgemaakt;
  • voor sommige conflicten kan je zelf kiezen welke familierechtbank bevoegd is;
  • enz.

Eens je weet welke rechtbank territoriaal bevoegd is, kan je het adres van de bevoegde rechtbank opzoeken via de website van de Federale overheid Justitie.

Als je een procedure opstart bij een rechtbank die territoriaal niet bevoegd is, dan is dat nog niet het einde van de procedure. De familierechter stuurt het dossier door naar de bevoegde familierechter.

Onder 'documenten' hieronder vind je een schema rond de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank.

Hoe weet je welke familierechtbank bevoegd is voor je conflict?
Lien

Lees meer...