Hoelang duurt je moederschapsrust als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 11-01-2024

Als zelfstandige heb je recht op maximum 12 weken moederschapsrust.


Van die 12 weken zijn er:


 • 3 weken verplicht. Je moet verplicht moederschapsrust nemen:

  • minstens 1 week voor je voorziene bevallingsdatum;
  • en minstens 2 aansluitende weken na je bevalling.

    
 • 9 weken facultatief (of 10 weken als je een meerling verwacht). Je hoeft ze niet op te nemen.

  Als je ze opneemt, dan kan je kiezen om:

  • maximum 2 weken te nemen voor je voorziene bevallingsdatum (dus maximum 3 in totaal);
  • maximum 9 weken te nemen na je bevalling (dus maximum 11 in totaal);

   Als je voor je bevalling al facultatieve moederschapsrust nam, dan worden die weken van je postnatale moederschapsrust afgetrokken.

Je hoeft je facultatieve moederschapsrust niet in een keer op te nemen. Je kan afwisselen tussen een periode moederschapsrust en een periode werk. Een periode van moederschapsrust moet minstens 7 aansluitende dagen duren.


Je kan moederschapsrust opnemen tot 36 weken na je verplichte moederschapsrust.

 


Opgelet!


Je kan kiezen om je facultatieve moederschapsrust halftijds op te nemen. Dat betekent dat je halftijds je werk kan hervatten tijdens je moederschapsrust.

In dat geval heb je recht op 18 (halftijdse) weken facultatieve moederschapsrust. Je moederschapsuitkering wordt dan met de helft verminderd.


Als je je (facultatieve) moederschapsrust neemt, hoef je geen sociale bijdragen te betalen voor het semester dat volgt op het semester waarin je bevallen bent.


 


Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen (RSVZ).

Hoelang duurt je moederschapsrust als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...