Hoeveel kost familiale bemiddeling?

Laatste tekstupdate: 13-03-2024

Net als elke deskundige, rekent de bemiddelaar kosten en erelonen aan. Die tarieven liggen niet vast en kunnen onderling verschillen.

Informeer je bij het eerste contact over de kostprijs van een bemiddeling. Het uurtarief van een familiaal bemiddelaar schommelt rond de 100 euro. Dat is een richtprijs. Elke bemiddelaar is volledig vrij om zijn uurtarief te bepalen. De betaling wordt opgesplitst over de partijen (in geval van een koppel dus elk +/- 50 euro per uur).

De wet bepaalt dat in de bemiddelingsovereenkomt (een geschreven overeenkomst met de datum en handtekening van de partijen en de bemiddelaar) de berekening van het tarief van de bemiddelaar en de betalingswijze moet opgenomen zijn.

Lukt het financieel niet om de kosten van een bemiddelaar te betalen, dan is het mogelijk dat de overheid tussenkomt in de kosten.

Je moet daarvoor voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor rechtsbijstand en beroep doen op een erkende bemiddelaar. Dat kan zowel bij vrijwillige als gerechtelijke bemiddeling.

Vraag er zeker naar bij je eerste contact met de bemiddelaar. De bemiddelaar kan je zeggen welke papieren je moet verzamelen en kan de aanvraag indienen.

De inkomensgrenzen zijn dezelfde als voor een pro-Deoadvocaat.

Hoeveel kost familiale bemiddeling?
Lien

Lees meer...