Hoeveel krijg je tijdens je moederschapsrust als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Tijdens je moederschapsrust als zelfstandige, krijg je onder bepaalde voorwaarden een uitkering van je ziekenfonds.

De uitkering is een vast bedrag per week.

Het bedrag wordt geregeld geïndexeerd.

Als je je moederschapsrust na je bevalling halftijds opneemt, dan wordt het bedrag van je uitkering ook gehalveerd.

Vanaf 1 december 2022 gelden de volgende (geïndexeerde) bedragen:

  Voltijdse moederschapsrust Halftijdse moederschapsrust
de eerste 4 weken 830,67 euro  415,33 euro
vanaf de 5e week 759,76​ euro  379,88 euro

Je vindt de precieze bedragen ook op de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

 

Je kan je moederschapsuitkering als zelfstandige niet combineren met een ziekte-uitkering.

Als je een moederschapsuitkering krijgt en je wordt ziek tijdens je moederschapsrust, dan kan je geen ziekte-uitkering krijgen.

Als je voor de start van je moederschapsrust niet kan werken door je zwangerschap of om een andere reden, dan kan je voor die periode wel een ziekte-uitkering krijgen.

Als je zowel zelfstandige (in bijberoep) als werknemer in loondienst bent, dan wordt het bedrag van je moederschapsuitkering als zelfstandige verminderd met het bedrag van je moederschapsuitkering als werknemer in loondienst. Je kan ze niet allebei volledig krijgen.

 

Opgelet! Je moederschapsuitkering is een belastbaar inkomen. Je ziekenfonds houdt 11,11% bedrijfsvoorheffing in op het bedrag, zodat je niet te veel belastingen moeten betalen.

 

Je vindt meer informatie op de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

Hoeveel krijg je tijdens je moederschapsrust als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...