Hoeveel weken moederschapsverlof heb je voor je bevalling? (zwangerschapsverlof)

Laatste tekstupdate: 15-01-2024

Je hebt minimum 1 week en maximum 6 weken moederschapsverlof voor je bevalling.

Dat deel van je moederschapsverlof heet ‘zwangerschapsverlof’.

 • 1 week is verplicht.

  Je mag niet werken in de week voor je voorziene bevallingsdatum;
 • 5 weken zijn optioneel.

Je mag kiezen:

 • om ze wel of niet op te nemen;
 • om ze op te nemen voor of na je bevalling.

 

Alles wat je niet hebt opgenomen voor je bevalling, kan je in principe opnemen na je bevalling.

Bijvoorbeeld:

 • Als je 1 week voor je voorziene bevallingsdatum in moederschapsverlof gaat, dan heb je nog recht op 14 weken na je bevalling:
  • 9 weken verplicht;
  • 5 weken optioneel.
 • Als je 2 weken voor je voorziene bevallingsdatum in moederschapsverlof gaat, dan heb je nog recht op 13 weken na je bevalling:
  • 9 weken verplicht;
  • 4 weken optioneel.

Je hebt dan immers al 1 van de 5 optionele weken ‘gebruikt’.

 

Opgelet!

Als je enkel 1 week zwangerschapsverlof opnam en je bevalt te vroeg, dan verlies je de dagen die je niet opgenomen hebt.

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Je bevalt te vroeg. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?

Als je al 6 weken zwangerschapsverlof nam en je bevalt te laat, dan heb je nog recht op 9 weken moederschapsverlof na je bevalling. Dan duurt je moederschapsverlof in totaal langer dan 15 weken.

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Je bevalt te laat. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?’

Als je een tweeling of meerling verwacht, dan is je moederschapsverlof in totaal langer.

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Hoelang duurt je moederschapsverlof?

Hoeveel weken moederschapsverlof heb je voor je bevalling? (zwangerschapsverlof)
Lien

Lees meer...