Is de voogd verplicht om zijn opdracht te aanvaarden?

Laatste tekstupdate: 25-01-2024

Neen.

De voogd kan zijn opdracht weigeren.

De persoon die de ouders van het kind hebben aangewezen als voogd kan zijn opdracht weigeren:

  • bij het begin van de voogdij, bijvoorbeeld wanneer de ouders overlijden;

    of
  • tijdens het uitoefenen van de voogdij.  

Als niemand de voogdij aanvaardt, dan moet het OCMW de taak op zich nemen. Dat wordt de administratieve voogdij van het OCMW genoemd.

Het OCMW duidt onder haar leden een voogd en een toeziend voogd aan. Het OCMW geeft hun namen door aan de vrederechter binnen de 8 dagen na de aanduiding.  

Is de voogd verplicht om zijn opdracht te aanvaarden?
Lien

Lees meer...