Je bent arbeidsongeschikt tijdens je zwangerschap. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof? (vanaf 1 maart 2020)

Laatste tekstupdate: 15-01-2024

Er zijn geen gevolgen voor je moederschapsverlof als je arbeidsongeschikt bent:

  • tijdens je zwangerschap;
  • voor je in moederschapsverlof gaat.

Je totale moederschapsverlof wordt niet ingekort met de periode dat je in ziekteverlof bent.

Je ziekteverlof wordt niet gelijkgesteld met moederschapsverlof voor de bevalling (zwangerschapsverlof).

Het maakt niet uit wat de reden is van je arbeidsongeschiktheid:

  • noodzakelijke rust door je zwangerschap;
  • ziekte;
  • volledige werkverwijdering tijdens je zwangerschap (als je werk gezondheidsrisico’s inhoudt voor jou en je baby).

 

Opgelet!

Je bent verplicht om ten laatste 1 week voor de voorziene bevallingsdatum in moederschapsverlof te gaan.

Vanaf dan ben je niet meer in ziekteverlof, ook als je nog niet genezen bent.

Je bent arbeidsongeschikt tijdens je zwangerschap. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof? (vanaf 1 maart 2020)
Lien

Lees meer...