Je bent eigenaar. Kan je recht hebben op gratis juridische bijstand?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Ja, als je verder aan de voorwaarden voldoet.Het feit dat je eigenaar bent van een woning, betekent op zich niet dat je geen recht zou hebben op juridische bijstand.

 Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) kijkt wel naar al je bestaansmiddelen om in te schatten of je een advocaat kan betalen of niet.

  • Als je de woning gebruikt als je enige eigen woning, dan zal het BJB er geen rekening mee houden.

     
  • Als je de woning verhuurt, zal de huur meegeteld worden als inkomsten.

     
  • Als je meerdere woningen in eigendom hebt, zal dat bekeken worden als ‘tekenen van welstand'. Je aanvraag tot juridische bijstand kan omwille daarvan geweigerd worden. Je aanslagbiljet van de belastingen kan daarbij helpen om een beeld te krijgen van je financiële toestand.

Je bent eigenaar. Kan je recht hebben op gratis juridische bijstand?
Lien

Lees meer...