Je bevalt te vroeg of te laat. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsrust als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 11-01-2024

Als je zelfstandige bent, dan ben je verplicht om minstens 3 aansluitende weken moederschapsrust te nemen:

  • 1 week voor de voorziene bevallingsdatum;
  • en 2 weken na je bevalling.

 

  1. Je bevalt te vroeg.

Als je 1 week voor je voorziene bevallingsdatum start met je verplichte moederschapsrust en je bevalt te vroeg, dan heb je minder dan 1 week (prenatale) moederschapsrust genomen.

Dan wordt de periode van je verplichte moederschapsrust na je bevalling verlengd met het aantal dagen dat je te vroeg bevallen bent.

Je bent verplicht om die dagen te nemen onmiddellijk na je 2 weken verplichte bevallingrust. Je kan niet kiezen om ze op een later moment in te halen, zoals dat wel mogelijk is bij je facultatieve moederschapsrust.

 

  1. Je bevalt te laat.

Als je te laat bevalt, dan heb je meer dan 1 week (prenatale) moederschapsrust genomen.

Je hebt dan nog steeds recht op minstens 2 weken verplichte moederschapsrust na je bevalling.

Je facultatieve moederschapsrust wordt wel ingekort met het aantal dagen dat je te laat bevallen bent.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen (RSVZ).

Je bevalt te vroeg of te laat. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsrust als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...