Je bevalt te vroeg. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?

Laatste tekstupdate: 15-01-2024

Het hangt ervan af.

 

Als je te vroeg bevalt en je:

  • 1 week voor de voorziene bevallingsdatum in moederschapsverlof ging, dan verlies je die dagen van je moederschapsverlof.
  • langer dan 1 week voor de voorziene bevallingsdatum in moederschapsverlof ging, dan gebeurt er in principe niets. Je kan het aantal dagen dat je te vroeg bevallen bent, opnemen na je bevalling.

 

Je moederschapsverlof duurt in totaal 15 weken en wordt opgesplitst in een periode:

  • voor je bevalling: maximum 6 weken, waarvan 1 week verplicht;
  • na je bevalling: maximum 14 weken, waarvan 9 weken verplicht.

 

Als je koos om voor je bevalling enkel het verplichte moederschapsverlof van 1 week te nemen en je bevalt te vroeg, dan ben je minder dan 1 week in (verplicht) moederschapsverlof geweest.

Je verliest die dagen.

Omdat je nog maximum 14 weken moederschapsverlof kan nemen na je bevalling, kan je die dagen niet recupereren.

De totale duur van je moederschapsverlof is dan minder dan 15 weken.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Je bevalt te vroeg. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?
Lien

Lees meer...