Je hebt veel schulden. Wordt daar er rekening mee gehouden voor juridische tweedelijnsbijstand?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Ja, daar kan rekening mee gehouden worden.

Als je veel schulden hebt die op je financiële situatie wegen, kan je aan het Bureau Juridische Bijstand (BJB) vragen om er rekening mee te houden.

  • Bij de aanvraag van een pro Deo advocaat voor het aanvragen van een collectieve schuldenregeling, worden je inkomsten niet onderzocht.

    Meer info vind je binnen de categorieën onder de vraag ‘Je hebt schulden?
  • Als je een advocaat nodig hebt voor een andere procedure, moet je aantonen dat er sprake is van een uitzonderlijke schuldenlast waaraan je op regelmatige tijdstippen terugbetaalt.
  • Het bedrag van je afbetalingen zal dan worden afgetrokken van je inkomsten. De vaste maandelijkse kosten (zoals huur of verbruik) vallen daar niet onder.

Het Bureau voor juridische bijstand (BJB) zal je situatie bekijken en beslissen of er sprake is van een recht op juridische bijstand.

Het feit dat je in budgetbeheer bij het OCMW zit, kan deels een bewijs vormen, maar is op zich niet voldoende om van een uitzonderlijke schuldenlast te spreken.

Je hebt veel schulden. Wordt daar er rekening mee gehouden voor juridische tweedelijnsbijstand?
Lien

Lees meer...