Je kindje moet in het ziekenhuis blijven na de bevalling. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsrust als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Het hangt ervan af hoelang je kindje in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling.

  • Als je kindje minder dan 7 dagen na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, dan verandert er niets voor je moederschapsrust.

     
  • Als je kindje meer dan 7 dagen na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, dan kan je moederschapsrust verlengd worden.

Je moet de verlenging aanvragen bij je ziekenfonds. Je moet dat doen ten laatste 14 dagen na de geboorte. Bij je aanvraag voeg je een medisch attest van het ziekenhuis.

Als de ziekenhuisopname van je kindje langer duurt dan eerst voorzien is, dan moet je een nieuw medisch attest van het ziekenhuis bezorgen aan je ziekenfonds.

Je moederschapsrust wordt dan verlengd met het aantal volledige weken dat je kindje in het ziekenhuis moet blijven na die eerste 7 dagen.

Je kan kiezen om de periode van verlenging:

  • ineens of gespreid op te nemen. Als je de verlenging gespreid opneemt, dan moet je minstens 7 aansluitende dagen ineens opnemen;
  • voltijds of halftijds op te nemen.

Je moederschapsrust kan niet onbeperkt verlengd worden.

De verlenging duurt maximum:

  • 24 weken als je ze voltijds opneemt;
  • 48 weken als je ze deeltijds opneemt.

 

De periode van verlenging moet je eerst opnemen na je verplichte (postnatale) moederschapsrust. Dus: vanaf de 3e week onmiddellijk na de geboorte.

Op het einde van je verplichte, verlengde moederschapsrust kan je je facultatieve moederschapsrust opnemen.

 

Je vindt meer informatie op de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

Je kindje moet in het ziekenhuis blijven na de bevalling. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsrust als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...