Je kindje moet in het ziekenhuis blijven na de bevalling. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Je moederschapsverlof wordt verlengd met het aantal dagen dat je kindje in het ziekenhuis moet blijven.

Dit is op voorwaarde dat je kindje voor meer dan 7 onafgebroken dagen in het ziekenhuis moet blijven, onmiddellijk na de bevalling.

Als je kindje na de bevalling naar huis mag en daarna opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan wordt je moederschapsverlof niet verlengd.

 

De verlenging van je moederschapsverlof:

  • start vanaf de 8ste dag dat je kindje in het ziekenhuis moet blijven;
  • eindigt wanneer je kindje het ziekenhuis mag verlaten.

Je kan je moederschapsverlof verlengen met maximum 24 weken.

Bijvoorbeeld:

Als je kindje onmiddellijk na de geboorte 18 dagen onafgebroken in het ziekenhuis moet blijven, dan wordt je moederschapsverlof verlengd met 11 dagen = 18 dagen – 7 dagen.

Om de verlenging te krijgen, moet je enkele stappen zetten:

  • je moet de verlenging aanvragen bij je ziekenfonds;

    je moet dat doen voor het einde van je bevallingsrust; je moet je ziekenfonds een attest van het ziekenhuis bezorgen.
  • je moet je werkgever verwittigen;

    je moet je werkgever een attest van het ziekenhuis bezorgen.

Voor de dagen dat je moederschapsverlof verlengd is, krijg je een uitkering van je ziekenfonds. De uitkering bedraagt 75% van je brutoloon, begrensd tot een maximumbedrag.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Je kindje moet in het ziekenhuis blijven na de bevalling. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?
Lien

Lees meer...