Je woont alleen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?

Laatste tekstupdate: 22-02-2024

Het Bureau Juridische Bijstand (BJB) kijkt naar al je inkomsten en ‘bestaansmiddelen’.

 • je netto-loon;
 • je vervangingsinkomen;
  • werkloosheidsuitkering;
  • ziekte-uitkering;
  • ouderdomspensioen;
 • je inkomsten uit roerende (bijvoorbeeld aandelen) of onroerende goederen (bijvoorbeeld de verhuur van een huis);
 • ​geld dat je op je rekening(en) hebt staan;
 • onderhoudsgeld dat je effectief ontvangt;
 • verschillende voordelen die je ontvangt, bijvoorbeeld wanneer je ergens gratis mag wonen;
 • ...

Sommige BJB's kijken naar het gemiddelde van je maandelijkse inkomsten over een periode van een jaar. Daarvoor houdt het rekening met je vakantiegeld en je eindejaarspremie. Je maandelijks loon wordt vermenigvuldigd met 13,92 (of 12,92 indien er geen 13de maand wordt betaald) en vervolgens gedeeld door 12.De dagvergoedingen van de werkloosheidskas of het ziekenfonds worden met 26 (dagen) vermenigvuldigd om tot een maandbedrag te komen.Het BJB kan ook kijken naar ‘tekenen van gegoedheid’: bijvoorbeeld je hebt meerdere auto's, je maakt verre reizen, je bezit dure juwelen, enz. 

Het BJB houdt geen rekening met de volgende bestaansmiddelen:

 • je enige en eigen woning;
 • de kinderbijslag;
 • de toevallige, niet-regelmatige, hulp van een derde;
 • onderhoudsgelden die zijn opgelegd in een vonnis, maar die je in de praktijk niet ontvangt.

Je kan aan het BJB vragen om het onderhoudsgeld dat je effectief en regelmatig betaalt, of een buitengewone hoeveelheid schulden af te trekken van je inkomsten.

Je woont alleen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?
Lien

Lees meer...