Je woont met andere personen samen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?

Laatste tekstupdate: 22-02-2024

Het Bureau Juridische Bijstand (BJB) kijkt naar al je inkomsten en ‘bestaansmiddelen’, ook naar die van alle meerderjarige personen met wie je samenwoont (vb. partner, schoondochter,…).

 • Om welke inkomsten en bestaansmiddelen gaat het? 
  • je netto-loon en die van de meerderjarige personen met wie je samenwoont;
  • je vervangingsinkomen en dat van de meerderjarige personen met wie je samenwoont;
   • Werkloosheidsuitkering;
   • Ziekte-uitkering;
   • Ouderdomspensioen;
  • je inkomsten uit roerende (bijvoorbeeld aandelen) of onroerende goederen (bijvoorbeeld de verhuur van een huis) en die van de meerderjarige personen met wie je samenwoont;
  • onderhoudsgeld dat je effectief ontvangt;
  • geld dat je op je rekening(en) hebt staan;
  • verschillende voordelen die je ontvangt, bijvoorbeeld wanneer je ergens gratis mag wonen;
  • ...

Sommige BJB's kijken naar het gemiddelde van je maandelijkse inkomsten over een periode van een jaar. Daarvoor houdt het rekening met je vakantiegeld en je eindejaarspremie. Je maandelijks loon wordt vermenigvuldigd met 13,92 (of 12,92 indien er geen 13de maand wordt betaald) en vervolgens gedeeld door 12.De dagvergoedingen van de werkloosheidskas of het ziekenfonds worden met 26 (dagen) vermenigvuldigd om tot een maandbedrag te komen.Het BJB kan ook kijken naar ‘tekenen van gegoedheid’: bijvoorbeeld je hebt meerdere auto's, je maakt verre reizen, je bezit dure juwelen, enz. 

 

 • Met volgende inkomsten en bestaansmiddelen houdt het BJB geen rekening
  • je enige en eigen woning;
  • de kinderbijslag;
  • de toevallige, niet-regelmatige, hulp van een derde;
  • onderhoudsgelden die zijn opgelegd in een vonnis, maar die je in de praktijk niet ontvangt.

 

 • Er zijn ook bedragen die je mag aftrekken van je inkomsten en bestaansmiddelen en die van de meerderjarige personen met wie je samenleeft:
  • Van het totaal van de inkomsten van de meerderjarige personen met wie je samenleeft, trekt het BJB 341,42 euro af per huisgenoot, ongeacht of die een inkomen heeft of niet. Dat geldt ook voor minderjarigen.
  • Daarnaast kan je aan het BJB vragen om rekening te houden met onderhoudsgeld dat je effectief en regelmatig betaalt, of met een buitengewone hoeveelheid schulden.

 

Uitzonderingen: het BJB kijkt niet naar de inkomsten van de meerderjarige personen met wie je samenleeft:

 • Als het gaat het om een procedure tegen een persoon met wie je samenwoont, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Je vindt meer info in de fiche Naar welke inkomsten wordt gekeken als je samenwoont met de persoon met wie je een conflict hebt?'
 • Als je geen gemeenschappelijk huishouden vormt met de meerderjarige personen met wie je samenleeft. Bijvoorbeeld; jullie wonen enkel onder hetzelfde dak om de kosten te delen, maar jullie eten niet samen, jullie koken niet samen, jullie onderhouden de woning niet samen, enz.
 • Als je op kot zit, in een instelling verblijft of in een religieuze gemeenschap is er ook geen sprake van een gezin, en wordt er niet naar de inkomsten van de andere bewoners gekeken. 

 

Je woont met andere personen samen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?
Lien

Lees meer...