Je woont samen met de persoon met wie je een conflict hebt. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Gaat het om een procedure tegen of een conflict met  een persoon met wie je samenwoont (bijvoorbeeld een echtscheiding), dan houdt het Bureau Juridische Bijstand (BJB) geen rekening met de inkomsten van die persoon.

 

Alleen je eigen inkomsten en die van eventuele andere personen die bij jullie wonen en die geen partij in het conflict zijn, worden opgeteld.

Om te weten naar welke inkomsten juist gekeken wordt, klik je, afhankelijk van met wie je samenwoont, op

Je woont samen met de persoon met wie je een conflict hebt. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?
Lien

Lees meer...