Je woont samen met je kinderen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?

Laatste tekstupdate: 02-05-2024

Het Bureau Juridische Bijstand (BJB) kijkt naar al je inkomsten en ‘bestaansmiddelen’, ook die van je meerderjarige kinderen die bij jou wonen.

Voor de inkomsten van je minderjarige kinderen kijkt men geval per geval en afhankelijk van het bedrag en de regelmaat van de inkomsten.

Om welke inkomsten en bestaansmiddelen gaat het? 

 • je netto-loon en die van de meerderjarige personen met wie je samenwoont;
 • je vervangingsinkomen en dat van de meerderjarige personen met wie je samenwoont;
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Ziekte-uitkering;
  • Ouderdomspensioen;
 • je inkomsten uit roerende (bijvoorbeeld aandelen) of onroerende goederen (bijvoorbeeld de verhuur van een huis) en die van de meerderjarige personen met wie je samenwoont;
 • onderhoudsgeld dat je effectief ontvangt;
 • geld dat je op je rekening(en) hebt staan;
 • verschillende voordelen die je ontvangt, bijvoorbeeld wanneer je ergens gratis mag wonen;
 • ...

Sommige BJB's kijken naar het gemiddelde van je maandelijkse inkomsten over een periode van een jaar. Daarvoor houdt het rekening met je vakantiegeld en je eindejaarspremie. Je maandelijks loon wordt vermenigvuldigd met 13,92 (of 12,92 indien er geen 13de maand wordt betaald) en vervolgens gedeeld door 12.De dagvergoedingen van de werkloosheidskas of het ziekenfonds worden met 26 (dagen) vermenigvuldigd om tot een maandbedrag te komen.Het BJB kan ook kijken naar ‘tekenen van gegoedheid’: bijvoorbeeld je hebt meerdere auto's, je maakt verre reizen, je bezit dure juwelen, enz. 

 

 • Met volgende inkomsten en bestaansmiddelen houdt het BJB geen rekening
  • je enige en eigen woning;
  • de kinderbijslag;
  • de toevallige, niet-regelmatige, hulp van een derde;
  • onderhoudsgelden die zijn opgelegd in een vonnis, maar die je in de praktijk niet ontvangt.

 

 • Er zijn ook bedragen die je mag aftrekken van je inkomsten en bestaansmiddelen:
  • Van het totaal van de inkomsten van de meerderjarige personen met wie je samenwoont, trekt het BJB 348,26 euro af per huisgenoot. Hier vallen ook de minderjarige kinderen ook onder.

   Bij gescheiden ouders waarbij de verblijfsregeling gelijkmatig verdeeld is, kan bij beiden dat bedrag worden afgetrokken. Het BJB kan onderzoeken of er een gelijkmatige verblijfsregeling is.
  • Daarnaast kan je aan het BJB vragen om rekening te houden met onderhoudsgeld dat je effectief en regelmatig betaalt, of met een buitengewone hoeveelheid schulden.

Als je met andere personen samenwoont dan je kinderen, klik dan op de vraag 'Je woont samen met andere personen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?'

 

Je woont samen met je kinderen. Naar welke inkomsten wordt gekeken voor juridische tweedelijnsbijstand?
Lien

Lees meer...