Je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?

Laatste tekstupdate: 15-12-2021

Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen na je bevalling, dan kan je een deel van je moederschapsverlof omzetten naar vaderschapsverlof.

 

Dat kan als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • je wordt meer dan 7 dagen opgenomen in het ziekenhuis;
 • je kindje mag naar huis met de vader;
 • jij en de vader zijn allebei werknemers in loondienst;
 • jij en de vader zijn allebei in eigen naam – als titularis – aangesloten bij een ziekenkas;
 • De vader moet zijn werkgever verwittigen. Dat moet:

  • schriftelijk;
  • voor de start van zijn vaderschapsverlof.
    
 • Het omgezet moederschapsverlof moet starten ten laatste de 8ste dag na de geboorte van je kindje.
  De eerste 7 dagen van je bevallingsrust kan je dus niet omzetten naar vaderschapsverlof.

 

Als je de omzetting wil, dan moet je die aanvragen, want het gebeurt niet automatisch. Daarnaast ben je niet verplicht om het te vragen.

 

Voor de dagen moederschapsverlof die omgezet zijn naar vaderschapsverlof:

 • krijgt de vader een uitkering van zijn ziekenkas;
 • is de vader beschermd tegen ontslag;
 • behoud je zelf je recht op moederschapsuitkeringen.

 

Het omgezet moederschapsverlof eindigt wanneer:

 • je het ziekenhuis verlaat;
 • je moederschapsverlof afgelopen is.

 

Op het einde van je ziekenhuisopname moet je een medisch attest bezorgen aan je ziekenkas.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof?
Lien

Lees meer...